Historisk arkiv

Finn Bergesen jr leder av fellesstyret for Ås-prosessen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Finn Bergesen jr er oppnevnt som leder av fellesstyret for sammenslåingen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Finn Bergesen jr som leder av fellesstyret for sammenslåingen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Bergesen jr har lang erfaring fra samfunns- og næringsliv, og får nå ansvaret for å lede arbeidet med etableringen av det nye universitetet på Ås.  

Bergesen jr tar over stafettpinnen fra Arild Underdal, som ledet interimsstyret frem til 1. mars.

- Interimsstyret har lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet, og jeg er glad Bergesen jr har tatt på seg denne oppgaven, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Fellesstyret er et nytt steg på veien mot etableringen av det nye universitetet på Ås. Fellesstyret får fullmakter til å forplikte NVH og UMB i spørsmål om sammenslåingen, og skal blant annet trekke opp mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet. - Bergesen jr har både relevant bakgrunn og kompetanse, men også engasjement og ambisjoner. Det gjør ham svært godt egnet til å lede fellesstyret, sier statsråd Aasland.

Departementet vil i løpet av kort tid oppnevne de øvrige medlemmene av fellesstyret.