Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I statsråd 18.12.2009 ble det besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Endringene medfører også at departementets sider er under oppdatering.

1. januar 2010 flyttes Kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet over til Fornyings- og administrasjonsdepartementet og vi endrer navn til Kulturdepartementet (KUD).

Se lenker i høyre meny for detaljert informasjon om endringer i departementsstrukturen.