Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Det er i statsråd i dag besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Endringene innebærer at det opprettes fire nye departementer til erstatning for fire eksisterende. I tillegg blir Justis- og politidepartementet tilført en ny avdeling.

Det er i statsråd i dag besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Disse ble varslet da regjeringens sammensetning ble endret 20. oktober i år, da det også ble gjort endringer i ansvarsfordelingen mellom statsrådene. De budsjettmessige følgene av endringene for 2010 er innarbeidet i statsbudsjettet.

Endringene innebærer at det opprettes fire nye departementer til erstatning for fire eksisterende. I tillegg blir Justis- og politidepartementet tilført en ny avdeling.

Arbeidsdepartementet
Det nye Arbeidsdepartementet (AD) vil bestå av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandrings-, integrerings- og mangfolds- og same- og minoritetspolitiske saker. Departementet får også ansvar for oppgaver knyttet til offentlige tjenestepensjoner som tidligere har ligget i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Departementsråd Ellen Seip i Arbeids- og inkluderingsdepartementet er i dag utnevnt til samme embete i Arbeidsdepartementet fra 1. januar 2010.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Det nye Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil bestå av det tidligere Barne- og likestillingsdepartementet og inkluderings- og mangfoldssaker som overføres fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Departementsråd Harald Nybøen i Barne- og likestillingsdepartementet er i dag utnevnt til departementsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra 1. januar 2010.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) vil bestå av det tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementet med unntak av offentlige tjenestepensjonsordninger, kirkesaker som overføres fra det tidligere Kultur- og kirkedepartementet og same- og minoritetspolitiske saker som overføres fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Departementsråd Karin Moe Røisland i Fornyings- og administrasjonsdepartementet er i dag utnevnt til departementsråd i Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet fra 1. januar 2010.

Kulturdepartementet
Det nye Kulturdepartementet (KUD) vil bestå av det tidligere Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkesaker.

Departementsråd Kristin Berge i Kultur- og kirkedepartementet er i statsråd i dag utnenvt til departementsråd i Kulturdepartementet fra 1. januar 2010. 

Innvandring til Justis- og politidepartementet
Justis- og politidepartementet får overført innvandringssakene, med unntak av arbeidsinnvandring, fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.


Regjeringslisten ser fra 1. januar 2010 slik ut:

Statsminister
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet (kunnskapsminister)
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister)
Liv Signe Navarsete (Sp)

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister)
Grete Faremo (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister)
Sigbjørn Johnsen (Ap)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister)
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet
(samferdselsminister)
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgsdepartementet
(helse- og omsorgsminister)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og for utviklingssaker i Utenriksdepartementet (miljø- og utviklingsminister)
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister)
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet (olje- og energiminister)
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd ved Statsministerens kontor
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker
i Kunnskapsdepartementet

(forsknings- og høyere utdanningsminister)
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet (kulturminister)
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister)
Lars Peder Brekk (Sp)

Statsråd og sjef for Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet
(fornyings-, administrasjons- og kirkeminister)
- også nordisk samarbeidsminister
Rigmor Aasrud (Ap)

Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet (arbeidsminister)
Hanne Bjurstrøm (Ap)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet
(fiskeri- og kystminister)
Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

Statsråd og sjef for Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet

(barne-, likestillings- og inkluderingsminister)
Audun Lysbakken (SV)