Historisk arkiv

Gandhistipendiat Guro Hansen Helskog presenterte sitt prosjekt ”Dialog på tvers”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Vinner av Gandhistipendet 2008, Guro Hansen Helskog, presenterte i går, 7. desember 2009, sitt prosjekt ”Dialog på tvers” for Kultur- og kirkedepartementet, sammen med elever som har deltatt i dialogene.

Guro Hansen Helskog, Gandhistipendiat i 2008. Foto: Kultur- og kirkedepartementetVinner av Gandhistipendet 2008, Guro Hansen Helskog, presenterte i går, 7. desember 2009, sitt prosjekt ”Dialog på tvers” for Kultur- og kirkedepartementet, sammen med elever som har deltatt i dialogene.

Guro Hansen Helskog er pedagog og fagkonsulent ved Modum Bads samlivssenter og mottok Gandhistipendet 2008 for prosjektet ”Dialog på tvers”. Hun skulle samle en gruppe unge mennesker med ulik kulturell og religiøs bakgrunn til ti filosofiske samtaler med utgangspunkt i fellesmenneskelige tema. Hennes tese var at man gjennom filosofiske samtaler, der forestillinger settes i spill mot hverandre og undersøkes eksplisitt, kan frembringe gjensidig respekt og forståelse for hverandre. Hansen Helskog presenterte prosjektet i departementet sammen med åtte av skoleelevene ved Åssiden videregående skole som hadde deltatt i de filosofiske samtalene.

Tilbakemeldingene fra skoleelevene var klar: - Dette burde alle få være med på! Slike dialoger forebygger konflikter og mobbing.

Elevene har blitt kjent med hverandre på en annen måte og har fått mer respekt for hverandre. De lærer av hverandre ved å dele følelser og tanker. Noen har skiftet meninger underveis og har blitt mer reflekterte.  – Vi lærer å lytte mer til hverandre og å tørre å tenke høyt, sier en av elevene. – Vi har egne meninger, men kommer til slutt frem til en felles enighet, sier en annen. – Jeg har blitt mer åpen for andre religioner og har blitt mer søkende, sier elev Jeanette Nyland Kollstrøm.

Gandhistipendet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet for å øke kunnskap om og bygge respekt mellom religioner og livssyn i det norske samfunnet. Stipendet skal primært bidra til utvikling av praktisk kunnskap som er relevant for utøvelse av dialog i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge.

Bakerste rekke fra venstre: Rayana Sjamsajeva, Ese Cetgin, Kaja Espegard, Linn Kolsrud, Khuishing Thang, Jeanette Nyland Kollstrøm, prosjektleder Guro Hansen Helskog, Hatice Gül Kilinc og Birgitte Sveia. Foto: Kultur- og kirkedepartementet
Bakerste rekke fra venstre: Rayana Sjamsajeva, Ese Cetgin, Kaja Espegard, Linn Kolsrud, Khuishing Thang, Jeanette Nyland Kollstrøm, prosjektleder Guro Hansen Helskog, Hatice Gül Kilinc og Birgitte Sveia. Foto: Kultur- og kirkedepartementet

Lenke til artikkel i Aftenposten om Guro Hansen Helskogs prosjekt: http://www.aftenposten.no/kul_und/article3397503.ece