Historisk arkiv

Guro Hansen Helskog tildelt Gandhistipendet for 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har tildelt Gandhistipendet for 2008 til pedagog og fagkonsulent ved Modum Bads samlivssenter, Guro Hansen Helskog.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske og mottaker av Gandhistipendet for 2008, Guro Hansen Helskog. Foto: Kultur- og kirkedepartementetGandhistipendet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet for å øke kunnskap om og bygge respekt mellom religioner og livssyn i det norske samfunnet. Stipendet er på 100 000 kroner, og skal primært bidra til utvikling av praktisk kunnskap som er relevant for utøvelse av dialog i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge, enten gjennom praktisk dialogarbeid eller forskningsarbeid som får praktisk anvendelse.

Guro Hansen Helskog mottar Gandhistipendet for dialogprosjektet ”Dialog på tvers”.Guro Hansen Helskog, foto: Kultur- og kirkedepartementet Hansen Helskog skal samle 7-10 unge mennesker med ulik kulturell, politisk og religiøs bakgrunn til ti filosofiske samtaler våren og høsten 2009. Samtalene i prosjektet vil ta utgangspunkt i fellesmenneskelige filosofiske tema og øvelser som er relevante for alle deltakerne. Hansen Helskogs tese, som hun ønsker å få testet i prosjektet, er at man gjennom filosofiske samtaler, der forestillinger settes i spill mot hverandre og undersøkes eksplisitt, kan frembringe gjensidig respekt og forståelse for hverandre.

Alle bilder til fri benyttelse. Alle foto krediteres Kultur- og kirkedepartementet:


Kultur- og kirkeminister Trond Giske og Guro Hansen Helskog
Kultur- og kirkeminister Trond Giske og Guro Hansen Helskog
Høyoppløslig versjon

Guro Hansen Helskog
Guro Hansen Helskog
Høyoppløslig versjon

Kultur- og kirkeminister Trond Giske og Guro Hansen Helskog
Kultur- og kirkeminister Trond Giske og Guro Hansen Helskog
Høyoppløslig versjon

Guro Hansen Helskog og fagpedagog ved Modum Bads samlivssenter, Astrid Ljones Fjærestad
Guro Hansen Helskog og fagpedagog ved Modum Bads samlivssenter, Astrid Ljones Fjærestad
Høyoppløslig versjon