Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kulturbudsjettet 2008 for Oslo

Sterk satsing på mangfold og internasjonal kultur i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen satser sterkt på tiltak for å øke det kulturelle mangfoldet fram mot Mangfoldsåret 2008. I Oslo foreslås en betydelig økning av tilskuddene til formidling av litteratur, scenekunst, musikk, festivaler osv.

Regjeringen satser sterkt på tiltak for å øke det kulturelle mangfoldet fram mot Mangfoldsåret 2008. I Oslo foreslås en betydelig økning av tilskuddene til formidling av litteratur, scenekunst, musikk, festivaler osv.

- Kulturlivet i Oslo og i Norge for øvrig skal gjenspeile det kulturelle mangfoldet i større grad enn i dag, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.


Økningen til tiltak for å øke det kulturelle mangfoldet i Oslo fordeles slik:

  • Tilskuddet til Nobels Fredssenter økes med 4 millioner kroner
  • Stiftelsen Horisont/Mela får fra 2008 status som knutepunktfestival for kulturelt mangfold og vil få 3 millioner kroner i driftstilskudd.
  • Det flerspråklige bibliotek får økning på om lag 1,2 millioner kroner
  • Nordic Black Theatre økes med om lag 0,8 millioner kroner
  • Jødisk Museum i Oslo økes med vel 0,4 millioner kroner
  • Oslo Museum økes med om lag 0,8 millioner kroner
  • Du Store Verden økes med 0,6 millioner kroner
  • Senter for afrikansk kulturformidling økes med 0,6 millioner kroner
  • Cosmopolite økes med 0,5 millioner kroner
  • Agenda X økes med om lag 0,3 millioner kroner

I tillegg vil ordningene under Norsk Kulturråd blant annet styrkes med 10 millioner kroner som vil være øremerket flerkulturelle tiltak, og som også vil komme tiltak i Oslo tilgode.

Til toppen