Historisk arkiv

Kommunal organisasjonsdatabase på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet har utviklet en ny nettløsning for kommunal organisasjonsdatabase.

Nettløsningen inneholder systematisert informasjon om blant annet politisk og administrativ organisering, organisering av drift og informasjonsvirksomhet og tilrettelegging for alternative deltakelsesformer i 341 av landets kommuner.

Her kan man for eksempel finne ut om bruk av konkurranseksponering i en kommune, bruk av IKT, og hvor mange saker som har vært behandlet i kommunestyre og formannskapet, hvilke type saker kontrollutvalget arbeider med og om kommunen har arrangert folkeavstemning i siste fireårsperiode.

Informasjonen som nå er tilgjengelig, ble samlet inn våren 2008 ved hjelp av en spørreundersøkelse i regi av Norsk institutt for by- og regionforskning.

Den nye nettløsningen er tilgjengelig på følgende adresse: www.regjeringen.no/organisasjonsdatabasen

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.