Historisk arkiv

KS Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

KS Agder

Kommuner: Songdalen og Arendal 

ProsjektlederSonja Haukås

Bakgrunn: «Verdiprosjektet – økt nærvær», er en oppfølging av et interkommunalt prosjekt – «Jeg blir prosjektet» som også hadde fokus på å øke nærværet på jobben. Det spesielle med «Verdiprosjektet – økt nærvær», er bruken av aksjonsforskning som et verktøy for å identifisere, gjennomføre, evaluere og dokumentere nærværsfaktorer som øker nærværet på jobben. Begge kommunene arbeider aktivt med å øke ansattes nærvær.

Prosjekt: «Verdiprosjektet – økt nærvær».

Prosjektet har bestått av to lokale prosjekt:

Mål:

  • Prosjektet skal identifisere, gjennomføre, evaluere og dokumentere tiltak som øker ansattes nærvær i tre kommunale barnehager i Songdalen kommune og hjemmesykepleien ved Solhaug sykehjem i Arendal kommune. 
  • Prosjektet skal ved hjelp av aksjonsforskning gi kommunene ny og dokumenterbar kunnskap om hvilke nærværsfaktorer som gir holdbar og varig effekt. Samtidig forholder man seg til de ulike momentene i FRU S – modellen. 
  • Den nye kunnskapen utvikles og tas i bruk i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i begge fylkene. (Aust- og Vest-Agder) 

Tiltak:

  • Gjennomføring av fem fokusgruppeintervjurunder i hjemmesykepleien og i de tre barnehagene – oppsummering av de foreslåtte tiltakene.
  • Gjennomføring og evaluering av de foreslåtte tiltak.
  • Oppfølgingsseminarer.
  • Spesielt for Songdalen: Lederutvikling, utarbeidelse av stillingsbeskrivelser, kurs i stressmestring og psykisk helse.
  • Spesielt for Arendal: Ledere kurses i «Den nødvendige samtalen». Innføring av aktivitetsbank, innføring av prosjektet «Raskere frisk».

Les forskningsrapporten Verdiprosjektet – Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen (PDF).