Historisk arkiv

Hverken bjørnetjenester, kurs i svartmaling eller sytefest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Latteren satt løst da prosesslederne i Motarbeider.no tok regi over første del av prosjektledersamlingen for Saman om ein betre kommune. Gjennom å snu ting på hodet fikk de fram nye perspektiver, og deltagerne fikk lære seg en rekke nyttige redskap til bruk i eget prosjektarbeid.


Nær 80 prosjektledere fra pulje 1 og 2 var 29. – 30. oktober samlet på Gardermoen for å få oppdatering, nye innspill og jobbe videre med prosjekter i egen kommune. I tillegg deltok nettverksledere, medlemmer av Ressursgruppa og sekretariatet i KRD.  Målsettingen med samlingen var å gi den enkelte prosjektleder faglig påfyll og inspirasjon, samt sikre kontakten i og mellom nettverkene.

Sekretariatsleder Ina Ruud, KRD
Sekretariatsleder Ina Ruud, KRD (Foto: Ingebjørg Sørenes).

Fagdirektør og programleder Ina Kathrine Ruud varslet i sin innledning at det vil bli arrangert fagsamlinger, såkalte temaverksteder i 2014. Kommunene i pulje 2 har en nettverkssamling igjen som blir avviklet i løpet av våren 2014. For kommuner og prosjektledere i pulje 1 er nettverkssamlingene i regi av programmet gjennomført, derfor blir fagsamlinger svært viktig for disse kommunene.


”Aleine er vi mindre saman”

En kaospilot, en ”dårlig leder”, en musiker, en sanger og en medhjelper fra Kultur og ukultur AS loset oss gjennom prosjekthverdagens opp- og nedturer. Prosjektlederrollen kan fort bli ensom, og det kan i perioder være utfordrende å holde entusiasmen oppe.

For mange var det derfor befriende å få bli med til kommunen Staur – en ”middels stor kystkommune i innlandet”. De mange utfordringene i den fiktive kommunen dannet et bakteppe for dagen som mange kjente seg igjen i.

I Staur kommune har enigheten rundt mottoet ”Saman om samhandling” vært stor, likevel går ikke den tverrfaglige kompetansedelingen helt etter planen.  Noen klare lyspunkt er det dog: Nærværsprøveprosjektet ”Saman om å være mindre aleine om arbeidsoppgavene som må løysast uansett kor mange eller få som kjem på jobb” har blant annet vært en suksess.

Kultur og ukultur AS introduserte prosjektlederne for verktøy og kreative metoder som de kan ta i bruk i egen kommune. Ved å sette ting på hodet og ha høyt fokus på det negative, kom poengene godt frem. Latteren satt løst, og som en av prosesslederne uttrykte det - prosjektarbeid er ikke bare trist – det er mye motgang også!  Les mer om denne herlige gjengen på www.motarbeider.no. Verktøyene fra samlingen kan du laste ned her.

Deltagerne på prosjektledersamling for Saman om ein betre kommune gir hverandre et velfortjent klapp på skuldera på slutten av dagen
Prosjektlederne i Saman om ein betre kommune gir hverandre et velfortjent klapp på skuldera på slutten av dagen (Foto: Halvor Haukerud, Motarbeider.no).


Gi for å få

På dag 2 fikk prosjektlederne faglige innspill og erfaringer fra et utvalg kommuner. Linn Kallestadbakken fra Etne kommune snakket om viktigheten av å sette seg tydelige og målbare mål. Anne Lise With Willum og Ann Kristin Tørum fra Surnadal kommune delte sine erfaringer med prosjektarbeid, forankring, kommunikasjon, involvering og konkret hvordan de jobber i en av enhetene.

 

Ann Kristin Tørum og  Anne Lise With Willum, prosjektledere for Saman om ein betre kommune i Surnadal
Ann Kristin Tørum og Anne Lise With Willum, prosjektledere for Saman om ein betre kommune i Surnadal (foto: Ingebjørg Sørenes).

 

Av og til må man stoppe opp, vurdere og ta nye veier for å komme fram og videre i et prosjekt. Guro Forren Sørensen fortalte om arbeidet med nye arbeidstidsordninger i Sortland kommune, og hva hun som prosjektleder gjorde for å ta noen skritt tilbake og bruke nye metoder og tiltak for å få prosessen videre. Se egen sak om dette lengre ned i nyhetsbrevet.

For å etablere en nærværskultur har Stavanger kommune jobbet mye med det som kalles strategisk historiefortelling. Anita Irene Midtun formidlet hvordan de har jobbet for å få fram en fortelling som bidrar til og forsterker ansattes ønske om å være del av den store fortellingen. Stavanger startet arbeidet i 10 enheter i en av kommunens bydeler for å få opp nærværet, men opplever at strategisk historiefortelling også kan brukes for å skape endring på andre områder.

Last ned foilserien til Etne (PDF)

Last ned foilserien til Surnadal (PDF)

Last ned foilserien til Sortland (PDF)

Last ned foilserien til Stavanger (PPT)

 

Etter disse innspillene ble prosjektlederne inndelt i tematiske grupper. Her skulle de velge seg noen tiltak fra hver kommune, som deretter skulle lanseres på et idétorg. Resultatet ble kreativt utformede veggaviser med vernissage på slutten av dagen. En flott avslutning på to inspirerende dager på Gardermoen.

Se alle veggavisene fra Idétorget (PDF)

Veggavis om heltid/deltidsproblematikken
Heltid/deltidsproblematikken illustrert på en kreativ måte.

Se flere bilder fra prosjektledersamlingen på våre Facebook-sider