Historisk arkiv

Jondal kommune setter mennesket i sentrum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ved å etablere en ”vi-kultur” håper Jondal kommune å bli en god og attraktiv arbeidsplass med økt nærvær. Først ut er menneskene.

Ved å etablere en ”vi-kultur” håper Jondal kommune å bli en god og attraktiv arbeidsplass med økt nærvær. Først ut er menneskene.

For å få bukt med sykefraværet har Jondal kommune valgt å fokusere på nærvær. Kommunen har opprettet et lederutviklingsprogram hvor deltagerne blir undervist i relasjonsledelse av Jan Spurkeland.

- Konseptet autoritet blir gjerne definert som ovenfra og ned. I relasjonsledelse er fokus ledelse og mellommenneskelige relasjoner. Utgangspunktet er at man er likeverdige, har tillit og samarbeider om viktige verdier, sier Ann Kristin Eide, som sammen med Anne Røymestad leder prosjektet ”Vi står saman om ein betre kommune!” 


Lars
I juni var alle partene i prosjektet på samling med Jan Spurkeland. Her jobbet de fram de fire verdiene Lojalitet, Ansvar, Respekt og Samhandling. Setter man dette sammen får man ”Lars”.

- Lars blir nå implementert i alle kommunens enheter. Han har vært et hett tema i alt fra skoler til personalmøter. Verdiene ansvar og samhandling har for eksempel vært utgangspunkt for rådmannen i de lokale lønnsforhandlingene, forteller Eide. 

Det jobbes nå på alle enhetsnivå med å forsøke å finne ut hvordan Lars skal få innpass i hverdagen, og hvordan man skaper oppmerksomhet om disse verdiene i lokalsamfunnet. Ett tiltak som har vært med å sette kommunens nye verdier på kartet, er kontaktannonsen ”Lars søker medarbeidere i Jondal kommune”.


Ulike briller
Ettersom dette er et trepartssamarbeid, har hver enkelts rolle i prosjektet blitt definert innen prosjektgruppa. Fokus skal være rettet mot samhandling og gode løsninger, ikke de ulike partenes interesser.

- Det har vært viktig for prosjektgruppa å se situasjonen med ulike briller, enten det er politikerbriller, tillitsvalgtbriller eller administrative briller. Vi skal ha respekt for hverandre uavhengig av hvilken part vi representerer, understreker Anne Røymstad.

Prosjektledere Ann Kristin Eide og Anne Røymestad ikledd sine karakteristiske grønne prosjektklær på Kick-off for Saman om ein betre kommune i Jondal.
Prosjektledere Ann Kristin Eide og Anne Røymestad ikledd sine karakteristiske grønne prosjektklær på Kick-off for Saman om ein betre kommune i april (Foto: Øyvind Sollesnes).

 

Coaching
Alle kommuneansatte har fått tilbud fra bedriftshelsetjenesten om å bli coachet i team. Utgangspunktet for coachingen har vært hvordan de har det, og hva som skal til for at de skal få det bedre på jobb. Ifølge Røymstad har tema likevel vært opp til de ansatte i hver gruppe å definere.

- Poenget er at det skal komme fra arbeidstagerne selv. Alt som diskuteres i gruppene er taushetsbelagt, og blir ikke videreformidlet så sant det ikke kommer frem kritiske forhold som det er behov for at noen i ledelsen tar tak i, forteller prosjektlederen. 


Trygge ansatte
I etterkant av coachingen blir nærværstiltak satt i gang på hver arbeidsplass.

– Her er det snakk om konkrete tiltak – alt fra trivselstiltak som å telle hverdagsgleder til større arrangementer som kommunens årlige hjertestafett. I høst arrangeres for eksempel en aktivitetsdag med lagbyggende aktiviteter. Poenget er å ha det hyggelig og bli trygge på hverandre i litt andre roller enn de man normalt inntar, sier Røymstad.


Omdømme og synlighet
Jondals kommune håper nærværsprosjektet også skal gi positive ringvirkninger i form av et bedre omdømme.

- Her er det viktig at det er samsvar mellom liv og lære. Det nytter ikke å snakke i store ord – vi må faktisk gjøre det vi sier vi skal gjøre. I tillegg er det viktig at vi er flinke til å formidle det vi driver med slik at folk blir oppmerksomme på at det skjer positive ting i kommunen, avslutter prosjektleder Ann Kristin Eide i Jondal kommune.