Historisk arkiv

På rett kurs på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Kommunene i Vesterålen har bidratt i utviklingen av en digital læringsportal. Med nettkurs sparer kommunene tid og penger. De ansatte slipper å reise langt og arbeidsgiver får god oversikt over kompetansen som fins i kommunen.

I Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes har de samarbeidet om kompetanseheving lenge. Vesteråls-kommunene er opptatt av strategisk kompetanseutvikling. Men ifølge Karianne Bråthen, prosjektleder for e-læringsprosjektet «Rett kurs», fikk de ikke helt dreis på kompetanseutviklingen. 

Nettkurs ble løsningen

Kompetanseutvalget bestemte seg for å bruke internett til å få hevet kompetansen til regionens 100 ledere, som et ledd i programmet Sammen om en bedre kommune.

E-læringsprosjektet utviklet seg og Vesterålen knyttet seg etter hvert til andre regioner som drev med det samme.

Resultatet er nettkursportalen KS Læring (https://kurs.kommit.no).

Karianne Bråthen og Kjell Einar JohansenPortalen må fylles opp med gode kurs, og kommunene må bevisstgjøres på å bruke den, sier prosjektleder Karianne Bråthen om e-læringsportalen KS Læring. Kjell Einar Johnsen, personalsjef i Andøy kommune, har tatt ledelseskurs via portalen.

– Den nye e-læringsplattformen setter kommune-Norge i førersetet. Gjennom å dele kurs kan vi være premissleverandører på hva de som tilbyr kompetanse skal levere, sier Bråthen.  

Hun mener nettportalen presser kommunene til å bli lærende organisasjoner ved at de må jobbe systematisk med kompetanse.

– Portalen må fylles opp med gode kurs og kommunene må motiveres til å bruke dem, sier Bråthen.

Så langt er rundt 100 kommuner med.

Brita Kleivan er HR-sjef i Sortland. Kommunen har spart tusenvis av kroner på å bruke e-læring som arena for HMS-opplæringen for verneombud og ledere.

– Det er stor turnover i HMS-rollene og stadig behov for kurs, sier Kleivan.

Nettkurset koster omtrent tusen kroner per person. Tidligere har kommunen betalt rundt 7000 kroner per person for liknende kurs.  

Tok lederkurs

Personalsjefen i Andøy kommune, Kjell Einar Johansen, har selv tatt et ledelseskurs via portalen.

Han organiserte ledergruppa i kommunen til å ta et møteledelseskurs.

Lederne så på videoleksjonene sammen, og etterpå diskuterte de spørsmålene i pdf-filen som fulgte med kurset.

– Det fungerte veldig bra, sier Johansen. Han mener debattene ikke hadde blitt like gode uten at alle hadde sett videoene først.

Målet med kurset var å effektivisere møtene i kommunen. Det mener Johansen de har oppnådd.

– Vi har en annen måte å gjennomføre møter på nå, sier han. 

E-læring i endring

Før var e-læring en database hvor du henta dokumenter, men i dag er potensialet stort til å gjøre alt fra gruppearbeid til å ha diskusjoner på nettet.

Karin Antonsen fra Nordlandsforskning, har fulgt e-læringsprosjektet over en periode. Ifølge hennes studier har flere av forventninger i kommunene til e-læringsprosjektet blitt oppfylt. Med digitale kurs har kompetanse blitt tilgjengelig for flere og til en rimeligere pris.

E-læring blir ansett som en nødvendig utvikling og den vil fortsette å utvikle seg, ifølge Antonsen.

– Du kan aldri si: sånn, nå er vi innovative. Nå kan vi sette oss ned, sier Antonsen. 

Espen Gundersen leder kompetanseutvalget for e-læringsprosjektet i Vesterålen og er helt enig i at utviklingen av portalen er et evig prosjekt.

For at portalen skal bli bærekraftig må nye kommuner som knytter seg til portalen følges opp, mener Gundersen. Han er fornøyd med at flere store kommuner har meldt sin interesse for læringsportalen.

– Vi håper KS ser den store og tiltakende interessen for læringsportalen blant kommunene, og at de fremdeles støtter oss i den videre utviklingen, sier Gundersen. Han legger til at det må jobbes en del teknisk framover med utvikling, drift, kvalitetssikring og vedlikehold av portalen. 

Espen Gundersen og Karin AntonsenEspen Gundersen, leder kompetanseutvalget i Vesterålen og Karin Antonsen fra Nordlandsforskning, understreker at den nye nettportalen er avhengig av kontinuerlig utvikling for å fungere. 

Første nettkurs

Marita Nybrott Hals, hjelpepleier i hjemmetjenesten Stokmarknes har nettopp tatt oppfølgingskurs i medikamenthåndtering via KS Læring.

Det var hennes første nettkurs og hun tar gjerne flere.

– Jeg savnet ikke å ha en lærer fysisk til stede. Jeg fikk vite det jeg trengte i undervisningsvideoene, sier hun.

Maritas sjef, Mariann Glad, enhetsleder i hjemmetjenesten og psykiatrien i Hadsel kommune, ser store gevinster ved å tilby e-kurs i stedet for teoretisk undervisning.

Hun slapp å betale for å få en farmasøyt fra sykehuset til å komme og holde kurs, hun unngikk ekstrautgifter til frikjøp av dem som skal kurses og trengte ikke få inn vikarer for kursdeltakerne.

– Det er mye enklere og billigere for meg, og mer fleksibelt for de ansatte, sier Glad og legger til at internkontrollen på hvilken kompetanse som er i virksomheten er bedre når alt lagres i samme portal.

Marita nikker enig. Hun likte å kunne gjøre kurset på kveldstid når det passet henne.

Det eneste de to har å si på portalen er at den bør inneholde flere kurs.

– Et nyansettelseskurs om holdning, adferd og etikk vil være veldig nyttig å ha på nett for unge ufaglærte sommervikarer, sier Glad.

Marita Nybrott Hals og Mariann GladMarita Nybrott Hals, hjelpepleier i hjemmetjenesten Stokmarknes og Mariann Glad, enhetsleder i hjemmetjenesten og psykiatrien i Hadsel er begge fornøyde brukere av nettkursportalen. 

Andre kurs som egner seg for nett er grunnkurset i medikamenthåndtering, kurs i diabetes, hjerte og karsykdommer og ernæring og væske for eldre, mener de to.

– Det er flott å ha en sånn portal hvor du kan hente det du trenger og ikke være redd for at noe er for gammelt, avslutter Mariann Glad. 

Kompetanseutvalget i VesterålenKompetanseutvalget i Vesterålen

 

E-læringsprosjektet i Vesterålen skal sikre kompetanseutvikling på en kostnadseffektiv måte under utfordringer som:

  • Økt kompleksitet i tjenestetilbudet

  • Økte krav til tjenestetilbudet

  • Økt andel eldre i befolkningen

  • Økonomiske og organisatoriske utfordringer ved høy turnover

  • Skal lagre og gjenbruke kunnskap og kompetanse som allerede fins og brukes på arbeidsplassene hver dag til det beste for innbyggere og næringsliv.

    Kilde: Nordlandsforskning/Karin Antonsen