Historisk arkiv

Teater, foredrag og dialog på temadag i Løten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Løten kommune bruker ulike virkemidler for å sikre forankring og gjennomslag for sitt sykefraværsarbeid. Temadagen 23. april ble en solid markering av arbeidet hittil, og samtidig et godt fundament for videre innsats.

Publikum på temadag for Saman om ein betre kommune i Løten 23. april
Publikum på temadag for Saman om ein betre kommune i Løten 23. april (Foto: Bjørn Pettersen, Fagforbundet).


Løten kommune bruker ulike virkemidler for å sikre forankring og gjennomslag for sitt sykefraværsarbeid. Temadagen 23. april ble en solid markering av arbeidet hittil, og samtidig et godt fundament for videre innsats.


Rådmann Tollef Imsdalen ønsket de nær 100 deltakerne velkommen ved å tegne opp bakteppet for arbeidet med å redusere sykefraværet og skape en kultur for økt nærvær i kommunen. Gjennom deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet og nå Saman om ein betre kommune, opplever Løten å ha godt driv i arbeidet med å nå målet om et fravær på 7 % innen utløpet av 2013. 

Kristen Dalby i Ressursgruppa for Saman om ein betre kommune holdt en innledning om arbeidet for nærværskultur, og viste til inspirerende eksempler på tiltak og resultater fra andre kommuner.

Prosjektleder Vigdis Kjendlie orienterte om arbeidet i prosjektet. Hun la særlig vekt på veien videre i prosjektet.

- Løten kommune skal fra høsten 2013 starte opp arbeid med langtidsfrisk og lære mer om og vektlegge faktorer som gjør at vi velger å komme på jobb. For å vektlegge forebyggingsperspektivet mer skal vi også ha større fokus på helsefremmende ledelse, fortalte Kjendlie.


Teaterforestillingen ”Tilstede”

Teaterforestillingen ”Tilstede” er et samarbeid mellom LO, NAV Østfold og NHO, og spilles av Fredrikstadbaserte ’Kulturværste’.  De bruker teaterformen til å ta opp og spille ut situasjoner som er relevante.

I denne forestillingen var tema tilstedeværelse, endring og holdninger. Forestillingen fungerte meget godt på temadagen i Løten, og førte til en aktiv dialog mellom deltakere og skuespillere.

I teaterforestillingen ”Tilstede” tar skuespillere fra Kulturværste opp tilstedeværelse, endring og holdninger.
I teaterforestillingen ”Tilstede” tar skuespillere fra Kulturværste opp tilstedeværelse, endring og holdninger. (Foto: Bjørn Pettersen, Fagforbundet).


Løtenmodellen

Løtenmodellen er utviklet i tett samarbeid mellom kommunen, NAV, fastlegene og tillitsvalgte i hovedsammenslutningene lokalt. Modellen er godt forankret i kommunen. I korte trekk går modellen ut på:

  • å sette fokus på den enkelte sykemeldte og vurdere hva han eller hun kan gjøre av arbeid i en eventuell sykemeldingsperiode 
  • at NAV Løten har et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med kommunen, kalt ”Prosjekt økt lederkompetanse i oppfølging av sykemeldte 
  • at legene i større grad skriver ut avventende sykemelding
  • at kommunen hele tiden legger vekt på at IA og oppfølging av sykemeldte handler om kultur som kan endres og tilpasses

Mer enn reduksjon av sykefravær
Med en målsetting om å redusere sykefraværet til 7 % i løpet av året 2013, har Løten også målsetting om at det vil få andre gode effekter.

Redusert sykefravær kan ha mange positive effekter, og gjennom å dyrke Løtenmodellen og jobbe med en felles inkluderende kultur, mener Løten å oppnå:

  • Mer tilfredse medarbeidere
  • Bedret omdømme som arbeidsgiver
  • Reduserte vikarkostnader
  • Bedre samarbeidsklima
  • Holde på kompetente medarbeidere
  • Få flere hospitanter (IA-avtalen, delmål 2)

Løten ser dermed innsatsen for å redusere sykefraværet inn i en større helhet som kan gi effekter for de øvrige områder der kommuner flest har utfordringer - helt i tråd med formålet for Saman om ein betre kommune.

 

Fakta: Teaterforestillingen ”Tilstede”


Av og til trenger vi et annet perspektiv på det vi driver med. Av og til kan andre metoder enn et foredrag du hører eller en artikkel du leser være det vi trenger for å la oss inspirere eller tenke nytt og annerledes. Forumteater kan være  det som gir det løftet som trengs.

Begrepet forumteater betyr at man konkret behandler problemer eller utfordringer i arbeidssammenheng ved hjelp av teaterets språk og virkemidler. Det blir en forestilling der skuespillerne spiller ut utfordringer og situasjoner som er lett gjenkjennelig fra arbeidssituasjoner.  I denne teaterformen legges det opp til at publikum kan foreslå ulike løsninger på de problem som forestillingen trekker opp, og så spiller skuespillerne de forslag som vi – publikum kommer med.

Forestillingen ”Tilstede” er laget gjennom et samarbeidsprosjekt mellom LO, NAV Østfold og NHO. Prosjektet er finansiert med midler fra Kulturdepartementet, Østfold Fylkeskommune og tilretteleggingsmidler fra NAV. Sammen med det Fredrikstadbaserte  Kulturværste AS  www.kulturv.no 

Forestillingen egner seg godt både for kommuner, kommunale virksomheter og bedrifter og retter seg inn på både ansatte og ledere. Forestillingen kan også tilpasses virksomheten den skal vises i.  Grunnfortellingen i ”Tilstede” baseres på en skift-/turnusarbeiders engstelse for endring, en tillitsvalgt som kanskje ikke strekker til 100% på jobb eller hjemme, det handler om ansattes holdninger til medarbeidere, om en nesten-pensjonist som vil fortsette i jobb osv.

For mer informasjon og kontaktinformasjon, besøk nettsidene til Kulturværste.