Historisk arkiv

Presentasjoner - heltidskultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Temaverksted 8. mai 2014

Dokumentasjon fra alle innlegg på temaverkstedet (PDF)

Plenum:

Prosjekt felles Bemanningsenhet 2012-2014 (PDF) - Prosjektleder Paula Axelsen og fagutvikler Kjersti Johnsen, Sørlandet sykehus

Heltidskultur, er det mulig? (PDF) - rådmann Vidar Skaaland, Songdalen kommune

Modell for kostnader og gevinster ved heltid (PDF) - Finn Schanke, Agenda Kaupang

Om å få bukt med deltidskulturen – hvordan ta neste skritt mot heltidskultur? (PDF) - Leif Moland, Fafo

 

Verksted:

Kristiansund kommune (PDF) - prosjektleder Astri Sjåvik

Heltid på brukernes premisser (PDF) - Eggs design

Har vi tenkt turnus ferdig? (PDF) - Forskningsleder Tomas Eric Nordlander, SINTEF

Hva skal til for å iverksette endringsarbeid i den enkelte virksomhet? (PDF) - Geir Johan Hansen, KS Konsulent

Trondheim kommune (PDF) - prosjektleder Sigrid Fritzvold

Nytt helse- og velferdssenter på Dragvoll (PDF) - Karine Lee Blomstrøm og Hilde Slettvold

 

Pulje 2

Tredje nettverkssamling Heltidskultur, komp/rekr, sykefravær 23.-24. april 2014

Hva skjer etter nettverksarbeidet - Ina Ruud, KMD

Kommunepresentasjon Midtre Gauldal

Kommunepresentasjon Skånland

Kommunepresentasjon Oppdal

Kommunepresentasjon Rælingen

Kommunepresentasjon Inderøy

Kommunepresentasjon Kvæfjord

Strategisk kompetanseutvikling med effekt - Hanne Dorthe Sørensen, tidligere direktør v/ Center for Kompetenceudvikling i København

Heltidskultur i Time kommune - Svein Grytten

Gevinstrealisering - Geir Johan Hansen

Fra "uforløste drømmer" til "jordnær lykke"  - Geir Are Nyeng, Rissa kommune

Hvordan nå ut med de gode historiene - Ingebjørg Sørenes, KMD

 

Tredje nettverkssamling i Heltidskultur, Gardermoen 31. mars - 1. april 2014

Nytt fra departementet og hva skjer etter nettverksarbeidet - Mette Mannsåker, KMD

Modell for beregning av gevinst ved ulike turnusordninger - Mette Mannsåker, KMD og Solfrid Lima Frorud, Spydeberg kommune

Arbeidstid – muligheter og begrensninger i regelverket - advokat Cecilie R. Sæther

Hvordan nå ut med de gode historiene - Ingebjørg Sørenes, KMD

Fra Uforløste drømmer til Jordnær lykke - informasjons- og personalsjef Erik Jakobsen, Rissa kommune

 

Andre nettverkssamling i Heltidskultur, Gardermoen 17.-18. september 2013

Velkommen og kjøreplan - Geir Johan Hansen, KS

Nytt fra Saman om ein betre kommune - Mette Mannsåker, KRD

Surnadal kommune - prosjektleder Anne Lise Wullum

Heltid – Deltid – Frihet til å velge - prosjektleder i Hurum kommune, Grethe Reinhardtsen

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk - Siv Karin Kjøllmoen, Fagforbundet

Kunnskapsstatus om heltid-deltidsproblematikken. Er det noe nytt? - Leif Moland, Fafo

 

Andre nettverkssamling Heltidskultur, komp/rekr, sykefravær 10.-11. september 2013

Innlegg fra Ine Haustreis; Fredrik Rivenes, KRD; Fræna kommune, Inderøy, Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent as

Første nettverkssamling i Heltidskultur, Gardermoen 6.-7. mars 2013

Lysark fra sekretariatet, KS og ressursgruppa

Frivillig deltid - en privatsak? - Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen

 

Pulje 1

Tredje nettverkssamling i Heltid-deltid Nord/Sør 8.-9. april 2013

Mål og opplegg for samlingen + den innovative kommunen - Geir Johan Hansen, KS

Hvor står vi og veien videre - Mette Mannsåker, KRD

Kunnskapsstatus for heltid/deltidsproblematikken - Leif Moland, Fafo

Gevinstrealisering - Kjersti Goa Lødemel, Sola kommune

 

Andre nettverkssamling i Heltid-deltid Nord/Sør 3.-4. september 2012

Time kommune - Margreta Hauge Clementsen

Kartleggingen i Songdalen kommune - Janne Slotte

Kommunecase: Hurum kommunes Arbeidstidsmodell - Grethe Reinhartsen

Hvordan skape en heltidskultur? - Hanne Børrestuen, KS og Anne K. Grimsrud, Fagforbundet

«Når hodet er fullt av gamle tanker» - Professor i innovasjon ved NTNU, Sjur Dagestad

De fem fundamenter - sannsynlighet for suksess - professor Sjur Dagestad

 

Første nettverkssamling Heltid/deltid Øst 2.-3. februar 2012

Velkommen til første nettverkssamling - Marit Tovsen

Hva er Saman om ein betre kommune? - Fagdirektør Ina Kathrine Ruud, KRD

Om heltid/deltid - mulighetenes landskap - Hanne Børrestuen, KS

Arbeidstidsordninger i en ny virkelighet - Leif Moland, Fafo