Historisk arkiv

Foredrag frå konferansen i Alta 12.-13. juni 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken

Lenkjene fører til dokument i pdf-format.