Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fortsatt fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen ønsker å gi bokforlagene fortsatt adgang til å sette fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa etter at dagens forskrift løper ut 31. desember 2010.

- Vi har gjort konkurransepolitiske og litteraturpolitiske avveininger i denne saken, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. - Vi mener at fastprisen på skjønnlitteratur og sakprosa fremmer litterær bredde, og at fastprisordningens skade på konkurransen er begrenset.  Fastprisordningen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for utvikling av norsk kultur og styrking av norsk språk i det globale mangfoldet. På litteraturområdet bidrar fastprisen til at bokforlagene får mer forutsigbare inntekter og gjør at de kan satse på flere titler, sier kulturministeren.

Kulturminister Anniken Huitfeldt, styreleder i Den norske forleggerforening Geir Berdahl og direktør i Bokhandlerforeningen Randi Øgrey. Foto: KUDBildet: Kulturminister Anniken Huitfeldt, styreleder i Den norske forleggerforening Geir Berdahl og direktør i Bokhandlerforeningen Randi Øgrey. Foto: KUD

Bokavtalens og fastprisen er kulturpolitiske virkemidler som gir grunnlag for å fastsette forfatterhonorar og normalkontrakter og Kulturrådets innkjøpsordning.

Det andre hovedelementet i Bokavtalen er abonnementsordningene for bokhandlene som gjør bøkene tilgjengelige over hele landet.

- I internasjonal sammenheng er det norske litterære systemet en suksess fordi det produseres et større antall titler hos oss enn i de fleste andre land, sier Anniken Huitfeldt. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal revidere forskrift om unntak fra konkurranseloven. Den nye forskriften blir sendt ut på høring. Den skal etter planen ha virketid på fire år fra 1. januar 2011.