Historisk arkiv

Mer teksting med nye regler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Med gjennomføringen av AMT-direktivet i norsk lov følger en utvidelse av ansvaret for teksting for alle riksdekkende TV-kanaler med større publikumsandel enn fem prosent i tidsrommer 18.00-23.00.

- Dette er et viktig tiltak for å sikre tilgjengelighet for alle, og Norge innfører med dette regler om mer teksting enn det er krav om i direktivet, sier kulturminister Hadia Tajik.

- Med de nye bestemmelsene sikrer vi at både ferdigproduserte og direktesendte programmer skal tekstes, både i de kommersielle kanalene og i NRK. Slik gjør vi det aller meste av det allmenne TV-innholdet tilgjengelig også for hørselshemmede, fortsetter statsråden.

I proposisjonen foreslås at alle riksdekkende kommersielle fjernsynskanaler med mer enn fem prosent publikumsandel må tekste alle ferdigproduserte program mellom 18.00 og 23.00, samt direktesendte programmer i samme tidsrom, dersom det er teknisk og praktisk mulig.

NRK må tekste alle ferdigproduserte fjernsynsprogrammer uansett sendetidspunkt og alle direktesendte fjernsynsprogrammer mellom 18.00 og 23.00, med unntak av distriktssendingene.

Det pålegges ingen krav til teksting i audiovisuelle bestillingstjenester. Slike tjenester oppfordres imidlertid til å tekste sine programmer.