Historisk arkiv

Ny handlingsplan mot spillproblemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen fortsetter sin satsing for å forebygge spilleavhengighet og spillproblemer. I den nye handlingsplanen er dataspill et viktig tema. – Vi må ta tak der vi ser at folk mister styring over egen spilling, enten det handler om tap av penger eller tap av tidskontroll, sier kulturminister Hadia Tajik.

Handlingsplan mot spillproblemer (.pdf)

I dag er den nye handlingsplanen mot spillproblemer klar. Handlingsplanen tar for seg både penge­spill og dataspill og har to hovedmål: at få i Norge skal utvikle problematisk spilleatferd og at kunnskapen om spill og spillproblemer skal økes, formidles og deles.

– Vi har i dag god kunnskap om problemer relatert til lovlige pengespill i Norge, og mye tyder på at omfanget av disse problemene er redusert de siste årene. Men det betyr ikke at vi har løst problemene med spillavhengighet en gang for alle. Penge­spillmarkedet gjennomgår stadige endringer ved at nye former for teknologi for formidling av spill tas i bruk. Handlingsplanen vil kunne bidra til at utviklingen av eksisterende pengespill og etablering av nye spill ikke fører til nye sosiale problemer. Spill skal være spenning og glede, ikke noe som får folk ut i uføre. Målet for norsk spillpolitikk er å legge til rette for ansvarlige spill der få skal utvikle problemer på grunn av pengespill, sier kulturminister Hadia Tajik.

– Vi har ikke tilsvarende oversikt over utviklingen i problemskapende bruk av dataspill. Den forrige handlingsplanen har hatt som mål å redusere pro­blemer knyttet til dataspill, noe som videreføres i den nye handlingsplanen. Samtidig vil vi rette mer oppmerksomhet mot dataspill og hvilken effekt sli­ke spill har, sier Tajik.

Planen baserer seg i stor grad på forslag som Lotteritilsynet har utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet og Medietilsynet etter oppdrag fra Kulturdepartementet. Tiltakene er utformet på bakgrunn av erfaringer fra arbeidet med Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer(2009-2011) og ny kunnskap på feltet. I satsingsperioden på tre år (2013-2015), skal planen delvis finansieres ved årlig avsetning av inntil 0,5 % av Norsk Tippings overskudd. De senere år har dette vært om lag 12 millioner kroner.