Historisk arkiv

Kulturministeren mottok Kulturutredningen 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen våren 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Utvalget har i dag lagt fram sine vurderinger i form av en NOU.

Utvalgsleder Anne Enger overrekker NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 til kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013.

Utvalgsleder Anne Enger overrekker NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 til kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013. (Foto: KUD/Ketil Frøland) Klikk på bildet for fullt format.

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen våren 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Utvalget har i dag lagt fram sine vurderinger i form av en NOU.

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 (Bestilling av papirutgaven)

Kulturminister Hadia Tajiks tale ved pressekonferansen 4. mars 2013

Utvalgsleder Anne Engers tale ved pressekonferansen 4. mars 2013 (.pdf)  

- Jeg er glad for at hovedbildet er at vi her i mål eller nær mål for de fleste kulturløftene vi har gitt, sier kulturminister Hadia Tajik. Vi har selv bedt om denne kritiske gjennomgangen for å ha et godt grunnlag for arbeidet med det neste store Kulturløftet. Denne uken starter vi arbeidet med oppstartskonferanse i Oslo, og de neste ukene og månedene skal vi dra til alle landets fylker for å få innspill fra alle deler av kulturlivet, fortsetter hun.

- Kulturløftet representerer en imponerende satsning som har kommet hele kulturlivet til gode. Det har vært et spennende og utfordrende oppdrag. Vi har møtt stor interesse fra aktørene i kulturlivet og håper NOU-en vil føre til debatt og meningsbrytning, sier utvalgsleder Anne Enger.

Mer fokus på kunstproduksjon, kvalitet og publikum
Hovedbildet utvalget har tegnet av den statlige kulturpolitikken etter 2005 er at regjeringen har kommet langt i å oppfylle målene som beskrives i Kulturløftet I og II. Det økonomiske løftet har vært en viktig investering i samfunnets kulturelle infrastruktur, som har bidratt til en opprustning av nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Utvalget mener at oppmerksomheten nå bør rettes mot mer kunstproduksjon, kvalitet og publikum. Dette bør gjøres gjennom:

  • mer fleksibel drift av teater- og orkesterinstitusjonene
  • innføring av et nytt system for eierstyring av kulturinstitusjonene som muliggjør en oppfølging av kvalitetsmålet
  • mer samarbeid mellom kulturinstitusjoner og frie grupper
  • at kulturinstitusjonene i større grad stimulerer til den skapende kunstneriske virksomheten
  • i større grad å rette ressursinnsatsen inn mot formidlingstiltak
  • å styrke støtteordningene under Norsk kulturfond
  • å trappe opp forskningsinnsatsen på kunst- og kulturpolitikken gjennom etablering av forskningssenter for kultursektorforskning
Kulturutredningsutvalget: Live Nermoen, utvalgssekretær, Erik Henningsen, hovedsekretær, Geir Berdahl, Ingrid Røynesdal, Kjell Magne Mælen, Lene Hansen, Eivind Nåvik, Anne Enger, Arne Nøst, Anne Eriksen, Martin Revheim, Karen Espelund, Sjur Paulsen, Tale Hugnes, Corinne Lyche Campos.
Kulturutredningsutvalget: Live Nermoen, utvalgssekretær, Erik Henningsen, hovedsekretær, Geir Berdahl, Ingrid Røynesdal, Kjell Magne Mælen, Lene Hansen, Eivind Nåvik, Anne Enger, Arne Nøst, Anne Eriksen, Martin Revheim, Karen Espelund, Sjur Paulsen, Tale Hugnes, Corinne Lyche Campos. (Foto: KUD/Ketil Frøland) Klikk på bildet for fullt format.

Bestilling av papirutgaven av NOU 2013: 4 Kulturutredningen:

Offentlige institusjoner bestiller fra:
Departementenes servicesenter
www.publikasjoner.dep.no 
publikasjonsbestilling@dss.dep.no 
Telefon: 22 24 20 00

Privat sektor bestiller fra:
www.fagbokforlaget.no/offpub
offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00