Historisk arkiv

Ønsker enklere hverdag for barne- og ungdomsorganisasjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

- Det er et mål for Regjeringen at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig. Organisasjonene skal bruke mindre tid på skjemaer og mer tid på aktivitet, sier kulturminister Hadia Tajik.

- Det er et mål for Regjeringen at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig. Organisasjonene skal bruke mindre tid på skjemaer og mer tid på aktivitet, sier kulturminister Hadia Tajik. - Samtidig som vi ønsker en enklest mulig samhandling, er det viktig at vi har trygghet for at statlige midler blir brukt til det de skal brukes til, sier kulturminister Tajik.

Høringssaken

I dag sender Kulturdepartementet på høring en veileder for barne- og ungdomsorganisasjoner for søknad om statlige tilskudd. Dokumentet foreslår en del felles definisjoner og praksis som på sikt vil gjøre det enklere for organisasjonene å samhandle med staten. Organisasjonenes egenart beskrives, slik at tilskuddsforvaltere i størst mulig grad kan ha en forvaltning som er tilpasset organisasjonenes behov.

Her er noen av anbefalingene som gis i veilederen:

  • Mindre revisjon: Tilskuddsforvalter bør normalt ikke kreve revisjon av tilskudd mindre enn 200 000 kroner.
  • Mer frie midler: Nye tilskuddsbevilgninger bør i størst mulig grad opprettes som driftsstøtte eller frie midler, og i mindre grad som prosjektstøtte.
  • Like kriterier: Kriterier og begreper bør samordnes i tråd med konkrete anbefalinger i veilederen.