Høring: Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på

Regjeringen har et mål om at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig. Samtidig som vi ønsker en enklest mulig samhandling er det viktig at vi har rimelig trygghet for at statlige midler blir brukt til det de skal brukes til.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2013

Vår ref.: 13/2048

Regjeringen har et mål om at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig. Samtidig som vi ønsker en enklest mulig samhandling er det viktig at vi har rimelig trygghet for at statlige midler blir brukt til det de skal brukes til.

Bakgrunn
Regjeringen har et mål om at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig. Samtidig som vi ønsker en enklest mulig samhandling er det viktig at vi har rimelig trygghet for at statlige midler blir brukt til det de skal brukes til.

Barne- og ungdomsorganisasjoner søker på om lag 50 ulike statlige tilskuddsordninger. Selv om et departement og en forvalter isolert sett har laget et godt opplegg for sin tilskuddsordning, trenger ikke dette være den optimale løsningen når vi ser staten og organisasjonenes samlede arbeid med tilskudd under ett.

Det enkelte departement har et sektoransvar for hvordan man samarbeider med og involverer frivillig sektor innenfor sitt felt. Kulturdepartementet er gitt i oppgave å være et koordinerende departement for statens forhold til frivillig sektor.

Om veilederen
Kulturdepartementet har utarbeidet et utkast til Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på. Hensikten med veilederen er å bidra til at tilskuddsforvaltere møter barne- og ungdomsorganisasjonene med mest mulig lik praksis, både når det gjelder bruk av begreper, beregning av tilskudd, oppfølging og kontroll, og ikke bruker flere kriterier og krav enn det som er nødvendig for å være trygge på at midlene brukes slik de skal.

Målgruppen for veilederen er tilskuddsforvaltere og tilskuddsmottakere som fordeler tilskudd videre.

Veilederen foreslår felles definisjon av begreper knyttet til tildelingskriterier som benyttes i flere av dagens ordninger. Vi peker på ulike måter å utføre kontroll på, slik at belastningen mottaker opplever reduseres, samtidig som det foretas tilstrekkelig kontroll med at pengene brukes etter hensikten. Veilederen beskriver også et forslag til utforming av regelverk for ordninger, da en ensartet utforming i seg selv vil skape gjenkjennbarhet for søkere på tvers av ordninger.

Tilbakemelding
Vi ber om tilbakemelding innen fredag 16. august 2013.

Fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er vi spesielt interessert i tilbakemeldinger på de definisjonene som berører den enkelte organisasjon.

Kommentarer og forslag bør i størst mulig grad henvise til kapittel og avsnitt i veilederen.

Svar på høringen sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no. Vennligst merk e-posten med Høring 13/2048.

 

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ivar Areklett
Seniorrådgiver 

Høringsinstanser:

 

Departementer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Utenriksdepartementet

 

Andre offentlige instanser

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Direktoratet for økonomiforvaltning

Fordelingsutvalget

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Norsk kulturråd

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Vox

 

Paraplyorganisasjoner

Friluftslivets fellesorganisasjon

Frivillighet Norge

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Norsk musikkråd

Norsk teaterråd

Voksenopplæringsforbundet

 

Barne- og ungdomsorganisasjoner

4H Norge

Acta - barn og unge i Normisjon

AFS Norge

AIESEC

AKKS Norge

Aktivitetsklubben

Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter

ANSA

AUF

bandORG

Barne- og ungdomsrevmatikergruppe

BI Studentsamfunn

Blå Kors Norge/barn og ungdom

Changemaker

CISV Norge

De frie evangeliske forsamlingers barne- og ungdomsråd

De unges orkesterforbund

Demokratisk ungdomsunion i Øst-Kurdistan - YEKÊTÎ LAWAN

Den Norske Turistforening

Det Frivillige Skyttervesen

Det vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge

Dyrebeskyttelsen Norge

Dysleksi Norge

Elevorganisasjonen

Europeisk Ungdom

Fantasiforbundet

FN-studentene i Norge

FolkOrg

Foreningen for Hjertesyke Barn

Foreningen Norden

Framfylkningen

Frelsesarmeens barn og unge

Fremskrittspartiets Ungdom

Frikirkens Barn og Unge

Fysioterapistudentenes Interesseorganisasjon

Handikappede Barns Foreldreforening

HLFU - Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

Humanistisk Ungdom

Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

Høyres Studenterforbund

Håndverkstedet for barn og unge

Indremisjonsforbundet UNG

International Students' Union of Norway

Islam Net

JUBA

Juvente

KiA UNG

Korpsnett Norge

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristen Idrettskontakt

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

Latin-Amerika-gruppene i Norge (LAG)

LAWAN, det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge

Lyder fra gata

MakeMusic

MA-Ungdom

Mental Helse Ungdom

Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund

Miljøagentene

Misjonsforbundet UNG

Musikk i skolen

Muslimsk studenterforbund

NASOL – Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

Natur og Ungdom

NAYO

NMS U (Det Norske Misjonsselskap barne- og ungdomsorganisasjon)

Noereh!

Nomade Ungdomsforening

Noregs Ungdomslag

Norges Air Soft Forbund

Norges Astma og allergiforbund

Norges Blindeforbund Ungdom

Norges Bygdeungdomslag

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges Frimerkeungdom

Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Husflidslag

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM-Speidere

Norges Korforbund

Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag

Norges Kristelige Studentforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Livredningsselskap

Norges Musikkorps Forbund

Norges Paintballforbund

Norges Røde Kors Ungdom / Norges Røde Kors

Norges Speiderforbund

Norges Tyrkiske Ungdomsforening

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Venstre

NORILCO

Norsk Bridgeforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Cøliakiforenings ungdom

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

Norsk filmklubbforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom

Norsk Frilynt Ungdomsforbund

Norsk jazzforum

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Medisinstudenforening

Norsk Målungdom

Norsk Psoriasisforbunds Ungdomsorganisasjon

Norsk Rockforbund

Norsk Sangerforum

Norsk studentorganisasjon

Norsk Søndagsskoleforbund

Norsk Tourette Forening

Norsk Viseforum

Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund

Norske Ergoterapeutstudenters Interesseorganisasjon

Norske Samers Riksforbund

Norske Trekkspilleres landsforbund

Norwegian Azerbaijanis Youth Organization

Ny Generasjon

Pinsevennenes Barne- og ungdomsutvalg

Press - Redd Barna Ungdom

PEF-ung

RE:ACT

Redningsselskapet

Rød Ungdom

SAIH

Senter for flerkulturell ungdom

Senterungdommen

Skeiv Ungdom

Skjærgårds LIVE

Sosialistisk Ungdom

Spire - Utviklingsfondets Ungdom

Stecak

Studentradioene i Norge

Syvendedags Adventistsamfunnets Barne- og Ungdomsforening

Tamil Youth Organisation

Tsjetsjensk Ungdomsforening

Ung i Kor

Ung Kirkesang

Ungdom & Fritid

Ungdom mot EU

Ungdom mot Narkotika

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

Unge Høyres Landsforbund

Ungt entreprenørskap

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening

Youth For Understanding

 

Andre

Revisorforeningen