Høring: Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på

Regjeringen har et mål om at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig. Samtidig som vi ønsker en enklest mulig samhandling er det viktig at vi har rimelig trygghet for at statlige midler blir brukt til det de skal brukes til.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.08.2013