Veileder: Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (V-1000)

I 2015 ble det etablert mål for forenkling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Overordnet mål er at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke og rapportere på tilskudd fra staten.

Denne veilederen skal bidra til dette målet gjennom å være et redskap for forvaltere av statlige tilskudd til frivillig sektor.

Veilederen"Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner" 2017 (.pdf)

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.