Veileder: Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (V-1000)

I 2015 ble det etablert mål for forenkling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Overordnet mål er at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke og rapportere på tilskudd fra staten.

Denne veilederen skal bidra til dette målet gjennom å være et redskap for forvaltere av statlige tilskudd til frivillig sektor.

Veilederen"Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner" 2017 (.pdf)