Veileder - Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Målet med veilederen er at det skal bli enklere for organisasjonene å søke statlige tilskudd, slik at organisasjonene kan frigjøre ressurser til aktivitet.

Veilederen "Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner" (.pdf)