Historisk arkiv

Økologisk mat på dagsorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har avtalt møte med Torgeir Silseth og Petter A. Stordalen fra Choice hotellkjede.

Økologisk mat på dagsorden

Økologisk: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har avtalt møte med Torgeir Silseth og Petter A. Stordalen fra Choice hotellkjede. Stordalen sendte 26.09.06 brev til landbruks- og matministeren og ba om et møte for å gjøre rede for erfaringer de har gjort seg i sitt arbeid for å øke tilbudet av økologiske produkter.

- Regjeringens mål er at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Dette er derfor et område vi legger mye arbeid i, sier Terje Riis-Johansen. - Vi ser en god utvikling. Butikkjedene har økt salget av økologiske produkter 30 - 40 prosent årlig de tre siste årene, men den økologiske maten har fremdeles lave markedsandeler. Derfor er det interessant når en stor markedsaktør som Choice-kjeden tar kontakt for å komme med innspill, sier landbruks- og matminister Terje Riis-johansen.

Gryende grønn trend
I brevet sier Choice-kjeden blant annet at de ønsker å investere en betydelig innsats for å bidra til at det de oppfatter som en gryende grønn trend i Norge kan bli en megatrend. De ber om et møte med landbruks- og matministeren for å legge fram konstruktive innspill til hvordan de som omsetningsledd sammen med regjeringen kan bidra til å oppnå felles mål om mer økologisk mat på norske bord.

Møtet er avtalt mandag 27.11.06 kl. 15.15 på landbruks- og matministerens kontor.

Økologisk: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har avtalt møte med Torgeir Silseth og Petter A. Stordalen fra Choice hotellkjede.