Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Verdens genressurser til Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Det er bred faglig enighet om at tilgang på mangfold og genetisk variasjon i planter er avgjørende i en framtid med store klimautfordringer. Diversitet er kanskje den mest verdifulle naturressurs vi har, skriver landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i en ny kronikk.

 

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Verdens genressurser til Svalbard

 

Svalbard Globale frøhvelv: Det er bred faglig enighet om at tilgang på mangfold og genetisk variasjon i planter er avgjørende i en framtid med store klimautfordringer. Diversitet er kanskje den mest verdifulle naturressurs vi har, skriver landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i en ny kronikk. 

Lager i permafrost
Ved å etablere Svalbard Globale frøhvelv til rundt 50 millioner kroner, har Norge bidratt til å etablere det ultimate sikkerhetsnett for plantegenetiske ressurser. 130 meter inne i permafrosten - ikke langt fra Longyearbyen - ligger tre haller på til sammen 1000 m2 gulvflate. De kan romme nesten 5 millioner frøpakker.