Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Nedgang i reintallet i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Nye tall viser at reintallet i Finnmark har gått ned med 7500 dyr fra 2008 til 2009. Dette utgjøer en nedgang på 4 prosent.

Reindrift: Nye tall viser at reintallet i Finnmark har gått ned med 7500 dyr fra 2008 til 2009. Dette utgjøer en nedgang på 4 prosent.

Årsakene til nedgangen er i første rekke at det i mange distrikter har vært et høyt slakteuttak, samt at det er siidaandeler som har avviklet sin drift.

De endelige tallene sammmen med øvrig statistikk for næringen publiseres i Ressursregnskapet for reindriften. Dette utgis av Reindriftsforvaltningen, og regnskapet for driftsøret 2008/2009 ventes å foreligge på nyeåret 2010.

Reindrift: Nye tall viser at reintallet i Finnmark har gått ned med 7500 dyr fra 2008 til 2009. Dette utgjøer en nedgang på 4 prosent.

     Reindrift: Reinflokk. Foto: Trym Ivar Bergsmo, Samfoto
Reindrift: Nye tall viser at reintallet i Finnmark har gått ned med 7500 dyr fra 2008 til 2009.
Foto: Trym Ivar Bergsmo, Samfoto