Historisk arkiv

Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Tildelt Norsk lyspris 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv - ”Perpetual repercussion,” er tildelt Norsk lyspris for 2009. Prisen er etablert av Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys, og deles ut annet hvert år. Hensikten med Norsk Lyspris er å rette oppmerksomheten mot og synliggjøre lyskulturen i Norge.

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Tildelt Norsk lyspris 2009

Svalbard Globale frøhvelv - ”Perpetual repercussion,” er tildelt Norsk lyspris for 2009. Prisen er etablert av Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys, og deles ut annet hvert år. Hensikten med Norsk Lyspris er å rette oppmerksomheten mot og synliggjøre lyskulturen i Norge.

Det deles ut priser i to kategorier; en pris for innendørsbelysning og en pris for utendørsbelysning. Svalbard Globale frøhvelv er tildelt prisen for beste utendørsbelysning i 2009. Ekstra gledelig er tildelingen fordi det  i 2009 har vært registrert en rekordstor interesse for å delta i konkurransen. Prisen deles ut i ettermiddag i forbindelse med fagkonferansen Lysdagen 2009, som arrangeres av Lyskultur i samarbeid med Bærum kommune og flere sentrale belysningsleverandører.

- Svalbard Globale frøhvelv har i løpet av sitt første driftsår vært en stor suksess. 25 internasjonale og nasjonale institusjoner har deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet. Men like viktig er det at at frøhvelvet skaper interesse både rundt selve og øker kunnskapen om verdien av genetisk mangfold, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Sikringslager for frø fra hele verden
Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet av statsministerjens Stoltenberg 26. februar 2008 i nærvær av gjester fra hele verden og med de største medieselskapene og mediefolk fra alle verdensdeler til stede. Svalbard Globale frøhvelv er et sikringslager for frø for å ta vare på det biologiske mangfoldet i landbruket, spesielt vekster av stor verdi for den globale matforsyningen. Den norske stat ved Landbruks- og matdepartementet eier frøhvelvet, mens frø som legges inn vil bli deponert av genbanker over hele kloden.

Lyskunst
Det utvendige kunstneriske arbeidet av Svalbard Globale frøhvelv utført av kunstneren Dyveke Sanne, skal sørge for at bygget skal skinne så vel i lyse sommernetter som på mørke vinterdager. Kunsten består av høyglanspolert stål, knekket i fasetter og montert på håndterbare elementer som er fastmontert i betongen og med fiberoptisk lys. Kunsten er dekket med spesialglass som bryter lyset på en spesiell måte.

Svalbard Globale frøhvelv: Kunsten av Svalbard Globale frøhvelv utført av kunstneren Dyveke Sanne.  Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv. Klikk på bildet for større format. 

Norsk Lyspris gis til anlegget/bygget/installasjonen/kunstverket og overrekkes eier:

Eier:  Statsbygg 
Bruker:  Landbruks- og matdepartementet  
Byggherre:  KORO - Kunst i offentlige rom
Byggherre:  Statsbygg
Kunstner og lysdesign: Dyveke Sanne
Arkitekt:  Barlindhaug Consult AS
Leverandør, belysning: Fiberoptisk lys Calco AS 

Svalbard Globale frøhvelv - ”Perpetual repercussion,” er tildelt Norsk lyspris for 2009. Prisen er etablert av Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys, og deles ut annet hvert år.