Historisk arkiv

Nasjonal Inn på tunet-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den årlige nasjonale Inn på tunet-konferansen arrangeres i Hamar 21.-22. september. Påmeldingsfristen er 20. august.

Inn på tunet logo 
 

Den årlige nasjonale Inn på tunet-konferansen arrangeres i Hamar 21.-22. september. Påmeldingsfristen er 20. august.

I år arrangeres den nasjonale Inn på tunet-konferansen i Hamar. Konferansen ”Inn på tunet – en del av et offentlig kvalitetstilbud ” som avholdes 21-22. september vil ha fokus på det offentliges krav og rammer for utviklingen av Inn på tunet-tjenester i framtida. Konferansen vil også se på Inn på Tunet i sammenheng med utviklingen av ny nasjonal strategi.

Påmeldingsfristen er 20. august.

Målgruppe for konferansen er offentlig ansatte, politikere, Inn på tunet tilbydere, organisasjoner og andre interesserte. Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland er arrangører, i samarbeid med Innovasjon Norge, Hedmark Bondelag og Hedmark bonde- og småbrukerlag.

Tjenester på gårdsbruk
Inn på tunet tilbyr tilrettelagte tjenester på gårdsbruk til utdannings-, oppvekst-, helse- og omsorgssektoren. Tjenestene kan være tiltak innenfor skole, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integreringstiltak for innvandrere og flyktinger, forebyggende tiltak innen helse og omsorg, tiltak innen rus, kriminalomsorg og kriminalitetsforebyggende tiltak.
Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet står bak den nasjonale satsingen ”Inn på tunet-løftet i kommunene 2010 - 2013”. Det er satt av 18 millioner kroner til satsingen som skal styrke tjenesteutviklingen i kommunene gjennom tverrsektorielt samarbeid og forankring i kommunale planer og strategier.