Historisk arkiv

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I 2011 solgte Statskog 42 eiendommer. Nå er 20 nye eiendommer lagt ut for salg. 28. september legges ytterligere 30 eiendommer ut for salg.

I  2011 solgte Statskog 42 eiendommer. Nå er 20 nye eiendommer lagt ut for salg.  28. september legges ytterligere 30 eiendommer ut for salg. 

Statskog skal selge skogteiger i store deler av landet for å effektivisere skogsdriften. Salget representerer en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for landets skogeiere. Statskog vil legge ut flere eiendommer for salg i perioden 2013 - 2017. Alle eiendommer vil bli annonsert. Eiendommene selges i utgangspunktet til høystbydende, men selger forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud. 

Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter om lag 1/5 av Norge, eller 60.000 km2. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren gjennom foretaktsmøtet.

Skog

Statskog har nå lagt ut 20 nye skog- og utmarkseiendommer for salg. (Foto: Bård Løken/Samfoto)