Historisk arkiv

Lavutslippsutvalget har levert sin utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Lavutslippsutvalget har i dag overrakt utredningen ”Et klimavennlig Norge” til miljøvernminister Helen Bjørnøy. Utredningen gir anbefalinger om hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50-80 prosent innen 2050.

Dato: 04.10.06

Lavutslippsutvalget har levert sin utredning

Lavutslippsutvalget har i dag overrakt utredningen ”Et klimavennlig Norge” til miljøvernminister Helen Bjørnøy. Utredningen gir anbefalinger om hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50-80 prosent innen 2050.

- En lang rekke av utvalgets anbefalinger er også nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Dette viser at det er bred enighet om hva som er kjernen i klimautfordringen, og hva som skal gjøres for å redusere utslipp av klimagasser til et bærekraftig nivå. Det betyr at vi har gode forutsetninger for å etablere et lavutslippsamfunn. Det er ikke tvil om at denne rapporten vil bli et viktig innspill til den videre utformingen av norsk klimapolitikk, som også må sees i sammenheng med våre internasjonale forpliktelser, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Lavutslippsutvalgets rapport er et viktig bidrag til hvordan Norge kan etablere en langsiktig generasjonsmålsetting for de norske klimagassutslippene. Rapporten utdyper løsninger som CO2-fangst og lagring, innfasing av biodrivstoff og energikrav til bygninger. Utvalget anbefaler også en ”klimavettkampanje”. I tillegg har utvalget så langt som mulig vurdert kostnader og andre konsekvenser knyttet til de ulike scenariene. Utvalgets kostnadsanslag er lavere enn mange kanskje forventer. Dette henger ikke minst sammen med at i et så langt tidsperspektiv skal næringslivet og husholdningene uansett skifte ut maskiner og kjøretøy, rehabilitere bygninger og bygge nye.

Professor Jørgen Randers overleverte i dag Lavslipputvalgets utredning til miljøvernminister Helen Bjørnøy. Foto: Miljøverndepartementet.- Vi skal likevel ikke narre oss selv til å tro at overgangen til et lavutslippssamfunn vil bli smertefri og uten kostnader. Tøffe valg må tas. Jeg merker meg også budskapet om at slike omstillinger ikke skjer av seg selv, men krever tydelige og tidlige signaler og rammevilkår. Dette er vårt politiske ansvar, sier miljøvernministeren.
Professor Jørgen Randers overleverte i
dag Lavslipputvalgets utredning til miljøvern-
minister Helen Bjørnøy. Foto: Miljøvern-
departementet.

Lavutslippsutvalget ble oppnevnt i statsråd våren 2005. BI-professor Jørgen Randers har ledet utvalget.

Les rapporten fra lavutslippsutvalgetpdf-versjon (3 MB).