Historisk arkiv

Økonomisk vekst:

Helt avhengig av naturens mangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En ny rapport som ble presentert under FNs store partsmøte om naturmangfold i Bonn viser at en langsiktig økonomisk vekst i verden er helt avhengig av at vi bevarer mangfoldet i naturen. Rapporten slår også fast at det er verdens fattige som taper mest når naturens mangfold blir mindre og mindre.

Rapporten heter "The economics of ecosystems & biodiversity" og er skrevet av Pavan Sukhdev, en ledende økonom i Deutsche Bank. Det er den tyske miljøvernministeren Sigmar Gabriel og EUs miljøkomisær Stavros Dimas som har fått rapporten laget.

- En slik rapport om de økonomiske konsekvensene ved tap av artsmangfoldet i naturen og hele økosystemer vil bli et svært nyttig verktøy i det videre arbeidet med å stoppe tapet av arter i naturen, sier Norges delegasjonsleder under møtet i Bonn, Lindis Nerbø.

I rapporten heter det at vi frem til i dag ikke har klart å fastsette den virkelige verdien av naturen, og at dette er grunnen til at vi utsletter arter og hele økosystemer i et rasende tempo. Nettopp ved å være bevisst en slik verdi vil vi også kunne se hva vi faktisk står i fare for å tape hvis vi ikke snur denne negative trenden og stanser tapet av naturmangfold.

I Sukhdevs forord til rapporten nevner han selv tre punkter han mener er svært viktige:

  1. Fattigdom og tapet av økosystemer og naturmangfold er uløselig knyttet sammen. Rapporten slår fast at det er de fattigste som er mest avhengig av naturen gjennom jordbruk, fiske, dyrehold og skogbruk i liten skala.
  2. Det etiske problemet ved å utrydde arter i naturen. Risikoen, usikkerheten og begrensningene vi legger for fremtidige generasjoner.
  3. At det videre arbeidet for å stanse tapet av naturmangfoldet må rette seg mot de menneskene som tar avgjørelser på lokalt nivå; politikere, bedrifter og den enkelte innbygger.

- Rapporten kan bli like viktig i kampen for naturmangfoldet som Stern-rapporten har vært i arbeidet med å stanse klimaendringene, sier Nerbø

Dette en den første av i alt to rapporter. Sukhdev sier han i den neste rapporten vil videreutvikle de funnene som blir presentert i denne første rapporten, og også lansere virkemidler til hvordan disse utfordringene kan møtes.

Les rapporten på EUs nettsider

Les mer om Sternrapporten på Miljøverndepartementets nettsider