Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nasjonal dugnad for naturmangfoldet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- 2009 blir en nasjonal dugnad for naturmangfoldet, blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, Artsprosjektet og Naturindeksen. Dette sa statssekretær Heidi Sørensen på miljøforvaltningens seminar i Oslo denne uken om kartlegging og overvåking av naturmangfold.

- 2009 blir en nasjonal dugnad for naturmangfoldet, blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, Artsprosjektet og Naturindeksen. Dette sa statssekretær Heidi Sørensen på miljøforvaltningens seminar i Oslo denne uken om kartlegging og overvåking av naturmangfold.

- Regjeringen har sørget for et kraftig løft på i alt 345 millioner kroner til naturmangfold på statsbudsjettet for 2009. Av dette går 56 ,5 millioner kroner til å skaffe økt kunnskap om naturmangfold, sa Sørensen.

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold har allerede bidratt til viktig kunnskapsoppbygging på en rekke områder.  Programmet, som vil fortsette fram til 2010, blir styrket med 15 millioner i 2009.

I 2009 setter regjeringen i gang det norske Artsprosjektet, etter inspirasjon fra Sverige, der de har et nasjonalt referanseverk som beskriver alle Sveriges 50 000 dyr, planter og sopp.  Det norske Artsprosjektet får 20 millioner kroner i 2009.

Naturindeks for Norge skal være et formidlingsverkstøy som skal vise utvikling i norsk natur over tid. Naturindeksen blir styrket med 15 millioner kroner i 2009. 

Les Heidi Sørensens innlegg her