Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Verdifull forekomst av Moelvtillitt vernet i Ringsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag opprettet et mindre naturreservat i Ringsaker kommune, Hedmark fylke, for å sikre den viktige forekomsten av Moelvtillitt ved Bruvollhagan i Moelv.

- Dette området har stor naturvitenskapelig verdi. Forekomsten representerer et spesielt og verdifullt tilskudd i arbeidet med å sikre den norske naturarven, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Formålet med naturreservatet er å sikre en spesiell geologisk forekomst av bergarten Moelvtillitt som har særskilt naturvitenskaplig verdi. Foto: Johan Petter Nystuen.
Formålet med naturreservatet er å sikre en spesiell geologisk forekomst av bergarten Moelvtillitt som har særskilt naturvitenskaplig verdi. Foto: Johan Petter Nystuen.

Moelventillitt er forsteinet morene og stammer fra pre-kambrisk tid som ligger mellom 550 til 700 mill. år tilbake i tid. Tillitter finnes på de fleste kontinenter og er også blottlagt andre steder i Norge; på Østlandet og i Finnmark. Forekomsten i Bruvollhagan naturreservat er godt bevart og viser typiske egenskaper for dette slaget av sedimentære bergarter. Den er i tillegg lett tilgjengelig. Sammen med Moelv Brygge naturminne vil dette arealvernet styrke mulighetene til undervisning og forskning på Moelvtillitten. Naturreservatet er på ca 3,1 dekar.

Les mer:

Faktaark Bruvollhagan fra Direktoratet for naturforvaltning (pdf)

Vernekart for Bruvollhagan (pdf)

Forskrift for Bruvollhagan (pdf)

Kongelig resolusjon for Bruvollhagan naturreservat

 

Til toppen