Historisk arkiv

Norge gir 300 regnskogmillioner til karbonfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Verdensbankens spesialutsending for klima, Andrew Steer, signerte i dag en avtale om norsk bidrag på 300 millioner kroner (50 millioner dollar) til Karbonfondet i Verdensbankens regnskogprogram (FCPF).

Pengene er en del av Regjeringens regnskogsatsing, og skal gå til betaling for reduserte klimagassutslipp i fem regnskogland.

- Med dette bidraget vil Norge vise at det vil betale seg for skoglandene å gjøre en innsats for å redusere avskogingen. Vi må belønne de landene som gjør en innsats. Det vil bane vei for andre skogland, gi oss viktig lærdom og erfaring, og inspirere til framgang på dette feltet i klimaforhandlingene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Avtalen ble underskrevet i forbindelse med styremøtet i Verdensbankens regnskogprogram, som ble avholdt i Oslo mandag og tirsdag denne uka.

- Norges støtte til karbonfondet vil bidra til å gjøre regnskogen verdt mer levende enn død. Det vil bidra i kampen mot klimaendringer, hjelpe lokalbefolkning og bidra til å ivareta det biologiske mangfoldet, sier Verdensbankens spesialutsending for klima, Andrew Steer.

Tyskland annonserte også støtte på 30 millioner dollar til FCPF under styremøtet. Med bidraget fra Norge er Karbonfondet totalt nesten 1,2 milliarder kroner. Norge har allerede bilaterale avtaler med Brasil, Indonesia og Guyana om resultatbasert betaling for reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. Med lanseringen av Karbonfondet åpnes muligheten for slik støtte i stor skala til fem nye land.

- 1,2 milliarder er bare begynnelsen. Hvis vi skal lykkes med å bevare regnskogen på lengre sikt, er det avgjørende at privat sektor engasjerer seg og er med og betaler for utslippsreduksjonene. Hvordan dette kan gjøres i praksis skal nå utforskes gjennom Karbonfondet. Det blir en test i stor skala av hvordan en skogmekanisme under klimaforhandlingene i framtiden kan fungere”, sier Solheim.

Ved å samarbeide med 37 utviklingsland, 14 giverland, sivilt samfunn, urfolk, privat sektor og internasjonale organisasjoner, bidrar Verdensbankens regnskogprogram til å gjøre ambisjoner om til handling.

- Karbonfondet er det første multilaterale initiativet som vil bidra med midler til skogland som kan vise at de har redusert klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse. Resultatbasert betaling er et banebrytende virkemiddel i den globale innsatsen for å redusere avskoging og skogforringelse”, sier Andrew Steer.