Historisk arkiv

Grüne Woche 2008:

Skal lokke flere tyske turister til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Norge satser på å få flere tyskere til å komme hit på ferie. Tyskland er Norges nest største reiselivsmarked i utlandet. Av de over 3 millioner turistene som overnattet i Norge i 2007, var over 17 prosent tyske.

– Vi ønsker enda flere tyske turister velkommen til Norge. Tyskere er det folket i Europa som reiser mest på utenlandsferier og potensialet for å få flere tyskere til Norge er stort. Derfor satser vi ekstra på å framheve reiseliv på årets Grüne Woche, sier statssekretær Annelene Svingen i Nærings- og handelsdepartementet.

Regjeringen har satt inn en offensiv for å markedsføre Norge som ferieland. Beløpet som går til markedsføring og profilering av Norge er mer enn doblet siden 2005, fra 100 til 215 millioner kroner.

Svingen er nyutnevnt statssekretær med spesielt ansvar for oppfølging av regjeringens reiselivsstrategi. Hun viser til flere satsinger som blant annet skal trekke flere tyske turister til Norge:

- Etablering av storbyprosjekt
Regjeringen vil etablere et storbyprosjekt i regi av Innovasjon Norge. Dette kan gjerne skje i form av et Arena-samarbeid, der byene går sammen om et prosjekt med fokus på felles aktiviteter rettet mot storbyferie og utvikling av storbyene som reisemål.

Storbyene er viktige innfallsporter til Norge og har et bredt og variert kulturtilbud. Når New York Times fremhever Oslo som et av de ”heteste” reisemålene i 2008, trekker de spesielt frem den nye operaen i Bjørvika. Med Stavanger som europeisk kulturhovedstad i 2008 ser vi enda et eksempel på den tette koblingen mellom kultur og reiseliv.

- ”Kort og godt”: satsing på kortferie
I 2008 setter regjeringen av 10 millioner kroner til programmet ”Kort og godt”. Programmet skal stimulere til forpliktende samarbeid mellom ulike aktører innen reiselivet for å få frem helhetlige opplevelser rettet mot kortferiesegmentet.

- Forskningsprogram i reiselivsnæringen
Vestlandsforskning, Transportøkonomisk institutt og Universitetet i Stavanger er denne uken plukket ut til å forske på reiseliv. Regjeringen har satt av 16 millioner kroner til et forskningsprogram på reiseliv. Programmet skal gå over fire år og skal styrke kunnskapen om reiselivsnæringen. Forskningsprogrammene som settes i gang handler om bærekraftig reiseliv, statistikkutvikling og avkastning i reiselivsnæringen.

I den nasjonale reiselivsstrategien legges det til rette for at norsk reiselivsnæring skal kunne skape opplevelser som gir verdier for både lokalsamfunn, bedrifter, ansatte, miljøet og gjestene som besøker Norge.

– Norsk reiseliv skal være en verdifull opplevelse for både turister og næringen. Vi trenger lønnsomme og bærekraftige reiselivsbedrifter som gir sikre arbeidsplasser hele året, sier Svingen.