Historisk arkiv

Rekordstor næringsdelegasjon til Brasil med Giske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Brasil 17.– 21. februar. Formålet med besøket er å styrke næringslivsforbindelsene mellom Norge og Brasil. Med seg har han en næringslivsdelegasjon på om lag 130 personer.

Aldri før har en større næringslivsdelegasjon kommet sammen for å følge en minister på reise. Dette viser at interessen for Brasil er sterkt voksende og at mange mener dette er et lovende marked å satse i, mener statsråd Trond Giske.

- Brasil er vår viktigste handelspartner i Latin-Amerika, og er et av landene som mottar flest norske investeringer etter EU og USA. Det blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv, og vi ønsker en derfor en ytterligere styrking av vårt nærings- og handelspolitiske samarbeid med landet, sier han.
Under besøket vil Giske besøke byene Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Belém og Brasilia. Det er planlagt møter med flere ministre, toppsjefen i oljeselskapet Petrobras, presidenten i den brasilianske utviklingsbanken BNDES og en rekke arrangementer med norsk næringsliv.

I delegasjonen som ledsager Giske, er representanter fra blant annet Kongsberggruppen, DnBNor, Statoil, Kristian Siem i Siem Offshore og Simen Lieungh i Odfjell Drilling samt representanter fra NHO, Industri Energi, LO, Sjøfartsforbundet og en rekke andre sentrale organisasjoner og selskaper. Disse vil delta på flere næringslivsseminarer i Rio de Janeiro under besøket. Hovedfokus i programmet deres er maritim offshore virksomhet, forsknings- og teknologisamarbeid, undergrunnsteknologi, finanstjenester og arkitektur. Statsråden er sikker på at de vil ha stort utbytte av oppholdet.

- Brasils enorme olje og gassreserver gir Norges offshorenæring og maritime leverandører gode muligheter til å bidra med sin spesialkompetanse. Men landets økonomiske vekst skaper også muligheter for norske selskaper fra andre sektorer, og under besøket ønsker vi å fremheve bredden av kompetanse som norsk næringsliv kan tilby, sier Giske.

Regjeringen utarbeider nå en Brasilstrategi hvor ett av hovedmålene er å legge bedre til rette for norsk næringsliv. Besøket vil også benyttes til å hente innspill til strategien.

- I arbeidet med Brasilstrategien har det vært organisert innspillsmøter med næringslivet i Norge. Nå ser jeg frem til også å høre erfaringer direkte fra både nordmenn og brasilianere som er tilstede i markedet, sier Giske.

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Brasil:

• I 2010 eksporterte Norge varer for 5,5 mrd kroner
• Vareeksporten til Brasil økte med 80 % fra 2009 til 2010.
• I 2010 eksporterte Norge for første gang mer industrivarer (maskiner) enn klippfisk til Brasil (til tross for at klippfiskeksporten steg 30 %).
• Norge importerte varer fra Brasil for 6,3 mrd kroner i 2010.
• Vi eksporterte tjenester til Brasil for 5,3 mrd kroner (2009)
• Om lag 120 norske selskaper har virksomhet i Brasil, og antallet er doblet de siste fem årene. De fleste av disse selskapene er aktive innen offshore og maritim virksomhet. I dag er hele 25 % av spesialskipene som betjener den brasilianske sokkelen norskkontrollert.
•  I tillegg er norske selskaper er også representert innen sektorer som aluminiumproduksjon (Norsk Hydro), bioetanol (Umoe Bioenergy), gjødsel (Yara), møbler (Ekornes), treforedling (Norske Skog) og finanstjenester (DnB NOR).


Pressekontakt:
Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303