Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stø kurs i maritim politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Norge er blant verdens ledende maritime nasjoner. De maritime næringer utgjør et viktig bidrag til den nasjonale verdiskapingen. Som en del av regjeringens maritime strategi, «Stø kurs», videreføres blant annet nettolønnsordningen, samt bevilgningene til virkemiddelapparatet for maritim forskning og innovasjon.

Norge er blant verdens ledende maritime nasjoner.  De maritime næringer utgjør et viktig bidrag til den nasjonale verdiskapingen. Som en del av regjeringens maritime strategi, «Stø kurs», videreføres blant annet nettolønnsordningen, samt bevilgningene til virkemiddelapparatet for maritim forskning og innovasjon.

- Det er viktig med gode og stabile rammevilkår for en av våre viktigste og mest globale næringer, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.
Nettolønnsordningen tilrettelegger for maritim virksomhet gjennom stabile rammer for næringen og bidrar til å opprettholde sysselsettingen av norske sjøfolk. Det er en positiv sammenheng mellom denne sysselsettingen og leveranser fra de norske maritime næringer. Ordningen videreføres med en bevilgning på 1 600 millioner kroner.

- Norske sjøfolks kompetanse er nødvendig for å utvikle de maritime næringers konkurransekraft og evne til nyskaping og omstilling. Nettolønnsordningen er med på å bidra til dette, sier Giske.
I tråd med «Stø kurs» og næringens forslag til en helhetlig forsknings- og innovasjonspolitikk, «Maritim 21» legges det opp til følgende hovedprioriteringer for de maritime virkemidlene: Miljø og miljøvennlig energiutnyttelse, krevende maritime operasjoner og maritim transport i Nordområdene, avansert logistikk og forretningsutvikling og maritimt omdømme og profilering. 

Innovasjon Norge tilbyr en rekke tjenester og virkemidler som prioriterer maritime næringer, herunder tilskudd og innovasjons- og lavrisikolån. De siste årene har det over statsbudsjettet blitt avsatt 20 millioner kroner til miljøprosjekter, utvikling av nærskipsfartsflåten og maritim utvikling. Dette foreslås videreført på om lag samme nivå i 2012.

Bevilgningene til Forskningsrådets MAROFF-program foreslås også videreført med 130,1 millioner kroner. Programmet støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig vekst i de maritime næringer i Norge.

Til toppen