Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Seminar om regionale planer for vindkraft og små vannkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

7. september arrangerte Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet i samarbeid med NVE, DN og RA et dagsseminar om regionale planer for vindkraft og små vannkraftverk for fylkeskommuner og -menn.

7. september arrangerte Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet i samarbeid med NVE, DN og RA et dagsseminar om regionale planer for vindkraft og små vannkraftverk for fylkeskommuner og -menn. Se programmet og foredragene fra seminaret her.

Seminaret var en oppfølging av Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg og Retningslinjer for små vannkraftverk som ble fastsatt 18. juni i år. Seminarets formål var stimulere til oppstart av regional planlegging for vindkraft og små vannkraftverk og bidra til utveksling av erfaringer fra de fylkene som allerede er i gang med planarbeid. Hovedmålgrupper for seminaret var de som vil være sentrale i planarbeidet for vindkraft og små vannkraftverk i fylkeskommunen og hos fylkesmannen.

Andre relevante dokumenter om saken er retningslinjene for vindkraft og små vannkraftverk, samt høringsutkast til veileder for regionale planer for vindkraft.