Retningslinjer for små vannkraftverk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVEs konsesjonsbehandling

Retningslinjene i pfd