Lover og regler

Retningslinjer for små vannkraftverk

- til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVEs konsesjonsbehandling

Retningslinjene i pfd