Historisk arkiv

Holdt innlegg på Sandefjordkonferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Hele den norske befolkningen merker at det går godt på norsk sokkel. Det er mulig at de fleste ikke tenker på det til daglig, men hovedgrunnen til at den norske økonomien går godt er energi i sin alminnelighet og olje- og gassvirksomheten i særdeleshet. Det er energisektoren som gjør at Norge er annerledeslandet i Europa, sa Borten Moe i sitt innlegg.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) holdt i dag innlegg på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

- Hele den norske befolkningen merker at det går godt på norsk sokkel. Det er mulig at de fleste ikke tenker på det til daglig, men hovedgrunnen til at den norske økonomien går godt er energi i sin alminnelighet og olje- og gassvirksomheten i særdeleshet. Det er energisektoren som gjør at Norge er annerledeslandet i Europa, sa Borten Moe i sitt innlegg.

Han understreket at det å stadig bli bedre til å løse oppgavene er en forutsetning for å nå målene – også i petroleumspolitikken.

- Det er viktig å minne oss selv på at de resultater vi leverer er ferskvare. Den som kun lever på historiske meritter og minner, vil ikke kunne møte framtidens krav og utfordringer, sa han.

Les innlegget her.

Hvor går næringen? Diskusjon med olje- og energiminister Ola Borten Moe, BG Groups styreformann Andrew Gould og Statoils konserndirektør Øystein Michelsen under Sandefjordskonferansen 2013. Terje Svabø ledet diskusjonen. (Lise Rist/OED)