Historisk arkiv

Norske fornybar- og CCS-prosjekter kan søke om EU-støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norske demonstrasjonsprosjekter innen innovativ fornybar energi og CO2-håndtering kan få EU-støtte gjennom det såkalte NER 300-programmet, også kalt EUs kvotereserve. EU-kommisjonen utlyste i dag andre fase, og Norge deltar her på linje med EUs medlemsland.

Norske demonstrasjonsprosjekter innen innovativ fornybar energi og CO2-håndtering kan få EU-støtte gjennom det såkalte NER 300-programmet, også kalt EUs kvotereserve. EU-kommisjonen utlyste i dag andre fase, og Norge deltar her på linje med EUs medlemsland. Det er i henhold til revidert kvotedirektiv satt av en kvotereserve på 300 millioner kvoter som skal bidra til å finansiere demonstrasjonsprosjekter innen innovativ fornybar energi og CO2-håndtering. Inntektene fra salget av de første 200 millioner kvotene ble tildelt i desember 2012. I den andre fasen som i dag er utlyst vil inntektene fra salget av de resterende 100 millioner kvotene tildeles.

Kriteriene for NER-300 programmet kan lastes ned her.

Enova vil forestå arbeidet med oppfølgingen av norske fornybarprosjekter innen NER 300, inklusive vurdering av eventuelle søknader. Mulige søknader fra norske CO2-håndteringsprosjekter vil i første omgang bli behandlet av Olje- og energidepartementet.

For spørsmål, ta kontakt med OEDs pressevakt.