Historisk arkiv

OED mottok plan for utbygging og drift for Goliat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) for Goliat. Eni Norge AS er operatør for utbyggingen. Den andre rettighetshaveren i utvinningstillatelsen er StatoilHydro ASA.

Olje- og energidepartementet mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) for Goliat. Eni Norge AS er operatør for utbyggingen. Den andre rettighetshaveren i utvinningstillatelsen er StatoilHydro ASA. 

-Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet som planlegges bygget ut. Rammene for petroleumsvirksomhet i Barentshavet er trukket opp i forvaltningsplanen for Barentshavet. Det er en forutsetning at utbyggingen av Goliat lever opp til de strenge miljøkravene som gjelder der. I tillegg er jeg opptatt av at Goliat vil føre til ringvirkninger i nord, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. 

Goliat ligger i Barentshavet om lag 50 kilometer sørøst for Snøhvit og 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Goliat er et forholdsvis lite felt. Med utvinnbare olje- og gassreserver på henholdsvis 28 og 8 millioner Sm3 er feltet på størrelse med Njordfeltet. De totale investeringene er om lag 28 milliarder kroner. Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet med en flytende produksjonsinnretning med full prosessering, lagring og lasting av olje på feltet. Planen innebærer også at feltet delvis forsynes med kraft fra land.

Fra venstre: Odd Vårdal, prosjektleder i Eni Norge, Julie Wedege, underdirektør i Olje- og energidepartementet, Kristin Myskja, rådgiver i Olje- og energidepartementet, Jone Stangeland, kommunikasjonssjef i Eni Norge.
Fra venstre: Odd Vårdal, prosjektleder i Eni Norge, Julie Wedege, underdirektør i Olje- og energidepartementet, Kristin Myskja, rådgiver i Olje- og energidepartementet, Jone Stangeland, kommunikasjonssjef i Eni Norge.