Historisk arkiv

Åpningen av Hywind - verdens første fullskala flytende vindmølle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag er Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen med på åpningen av Hywind; verdens første fullskala flytende vindturbin. Enova støtter prosjektet med 59 mill. kroner. Vindturbinen er en del av et pilotprosjekt, og StatoilHydro vil teste vindturbinen over en to-års periode.

Terje Riis-Johansen sammen med konserndirektør for teknologi og ny energi i StatoilHydro Margareth Øvrum på vei ut til HywindI dag er Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen med på åpningen av Hywind; verdens første fullskala flytende vindturbin. Enova støtter prosjektet med 59 mill. kroner. Vindturbinen er en del av et pilotprosjekt, og StatoilHydro vil teste vindturbinen over en to-års periode.

- Dette er et viktig skritt på veien mot å skape en ny norsk energinæring til havs. Prosjektet illustrerer hvordan vi kan dra nytte av kunnskapen fra olje- og gassbransjen i utviklingen av nyskapende teknologi for fornybar energi. Norge kan spille en viktig rolle innen utnyttelse av fornybare ressurser og mer miljøvennlig energiproduksjon fremover, sier statsråd Terje Riis-Johansen.

Vindturbinen er forankret til havbunnen 10 kilomenter sørvest av Karmøy. Prosjektet er en pilot av StatoilHydros egenutviklede konsept, Hywind. Hywind-konseptet åpner for at vindindustrien etter hvert kan fange inn vindenergi i miljøer på dypt vann.

- Denne regjeringen er svært opptatt av å legge til rette for at havvind kan bli en ny norsk næring teknologisk og energimessig, og la derfor frem ny lov og strategi om fornybar energi til havs før sommeren. I tillegg kommer støtte til næringslivet i utviklingen av ny teknologi gjennom økte bevilgninger til forskningsrådet og Enova, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Regjeringen styrket satsingen på forskning og utvikling av fornybar energi og karbonfangst og -lagring med 300 millioner kroner i statsbudsjettet for 2009. Dette førte blant annet til at ordningen med Forskningssentre for Miljøvennlig energi ble etablert med et budsjett på 125 mill. kroner i 2009 , der to forskningssentre for miljøvennlig energi nå er startet opp innenfor havbasert vindkraft. Det førte også til at forskningsprogrammet RENERGI, som støtter forskning på fremtidens rene energisystem, fikk et løft på 100 mill. kroner, til et rekordstort budsjett i 2009 på 256 mill. kroner.

Enova, som er regjeringens viktigste kanal for satsning på fornybar energi, er i 2009 blitt tilført et rekordbudsjett på 2,6 milliarder kroner til fornybar energi og energieffektivisering. Av disse ble omtrent 1,2 milliarder kroner bevilget som en del av regjeringens tiltakspakke for å stimulere den økonomiske aktiviteten. Energiresultatet som følge av Enovas tildelinger har fra 2006-2009 vært på ca 7,5 TWh.

Terje Riis-Johansen får en gjennomgang av teknologien med StatoilHydros oppdragsleder for Hywind, Sjur Bratland, flankert av direktør for ny energi Alexandra Bech Gjørv (delvis skjult), og konserndirektør for teknologi og ny energi Margareth Øvrum