Ot.prp. nr. 107 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget