Historisk arkiv

Riis-Johansen til Danmark for å se på havvindmøller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen drar torsdag til Jylland for å lære mer om vindkraft til havs. – Vind er viktig for meg som olje- og energiminister, og vil være viktig for Norge i tida framover. Danskene har kommet lenger enn oss. Derfor er det naturlig å reise dit for å lære mer, sier olje- og energiministeren.

Torsdag tar han med seg en delegasjon med representanter fra norske organisasjoner og departementets embetsverk til Jyllands vestkyst for å studere bunnfaste vindmøller til havs, både i utbyggingsfasen og i driftsfasen.
-Bunnfaste vindturbiner har et stort potensial i Norge, både kystnært men ikke minst i grunne områder langt sør i Nordsjøen. Besøket vil gi nyttig kunnskap i det kommende arbeidet med å finne egnede arealer for offshore vindkraft på norsk sokkel, sier statsråden.

Samtidig med statsrådens befaring stiftes et nytt selskap for offshore vind bestående av syv selskaper på Vestlandet. Statsråden mener selskapsdannelsen er positivt for norsk næringsliv og sysselsetting.
-Offshore vind gir muligheter for Norge. Dette er teknologi i en tidlig utviklingsfase der det gjelder å være med. Norge sitter på spisskompetanse innen offshoresektoren som gir oss konkurransefortrinn ved utvikling av havvindteknologi. For det andre har Norge store arealer med mye vind, sier Riis-Johansen.
Han vektlegger at havvind i dag er en kostbar energikilde og at utbygging av flytende havvindmøller ligger et godt stykke fram i tid.
-Jeg har imidlertid stor tro på teknologiutviklingen på dette feltet. Vi ser nå begynnelsen av det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge, sier olje- og energiministeren.

Før sommeren la han fram en proposisjon til Stortinget med et utkast til lovforslag for havvind utenfor grunnlinjen, samt en strategi for arbeidet fremover.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen under fremleggelsen av Stortingsproposisjonen for havvind i juni i år. Foto: UC/OED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se link til proposisjonen og program for statsrådens Danmarks-besøk i feltet til høyre.