Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ekspertgruppe for bedre riggkapasitet på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har utnevnt Eivind Reiten til å lede en ekspertgruppe for bedre riggkapasitet. Hovedoppgaven til gruppen blir å belyse og identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses, samt å foreslå tiltak som kan bedre flyten av fartøyer involvert i boring.

De fleste boringer på norsk sokkel gjøres i dag fra flyttbare fartøyer og bruken av disse er økende. Manglende tilgang på borekapasitet begrenser muligheten til å realisere tidskritiske ressurser.

- Det er svært viktig å gjennomføre alle tiltak som kan realisere tidskritiske ressurser og øke utvinningen på norsk sokkel. God riggtilgang er helt sentralt for å få til dette, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Nedsettelse av ekspertgruppen ble varslet i Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. I meldingen presenteres en politikk for å realisere petroleumspotensialet på norsk kontinentalsokkel.

- Boring av brønn er viktig i alle faser av petroleumsvirksomheten og utgjør også den største kostnadskomponenten i virksomheten. Jeg har store forventninger til arbeidet til ekspertgruppen som Eivind Reiten skal lede. Nye tiltak på dette feltet har stort potensial og kan ha betydelig påvirkning på inntektene til fellesskapet, sier Ola Borten Moe.

Eivind Reiten er utdannet sosialøkonom og har bakgrunn som blant annet fiskeriminister, olje- og energiminister og næringslivsleder.

Utvalget planlegges å være bredt sammensatt med representanter fra ressurs- og sikkerhetsmyndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, olje- og riggselskaper og analysemiljøer.

Til toppen