Historisk arkiv

Styrket innsats for kvalitet i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

I sin nyttårstale i dag varslet statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen i løpet av 2008 vil møte foreldre og skolefolk til samtaler om kvaliteten i skolen.

I sin nyttårstale i dag varslet statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen i løpet av 2008 vil møte foreldre og skolefolk til samtaler om kvaliteten i skolen.

I talen sa han at de internasjonale undersøkelsene av kvaliteten i skolen er et alvorlig varsel for norsk skole. - Regjeringen har oppfattet beskjeden. Vi vil gå grundig gjennom de reformene som er gjennomført i skolen de siste årene, sa Stoltenberg.

I talen stilte han spørsmål ved om vi har gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt undervisningen, og om for mye ansvar er lagt over på hver enkelt elev og de foresatte.

- Vi vil invitere foreldre og skolens folk over hele landet til samtaler, sa statsministeren.

- Men fremfor alt vil vi styrke innsatsen i skolen. Vi vil forbedre leseopplæringen, sørge for bedre lærerutdanning og at flere lærere får etter- og videreutdanning. Vi skal ha flere timer i skolen og mer leksehjelp. Skolen skal være en plass for læring og for grunnleggende kunnskaper i lesing, skriving og matematikk, sa statsministeren i nyttårstalen.

PISA-undersøkelsen som ble offentlig høsten 2007, viste at for første gang ligger de norske leseresultatene under gjennomsnittet for OECD. Norge ligger også under gjennomsnittet i OECD i naturfag og matematikk. De norske elevene er svakest i Norden i alle fagene, viste undersøkelsen. Også andre undersøkelser av kvalitet og kunnskapsnivå i skolen peker i samme retning. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell  har allerede varslet tiltak for å møte situasjonen.  Regjeringen arbeider også med en stortingsmelding om kvalitet i skolen.

Se statsministerens tale