Historisk arkiv

Andersen og Pedersen forlater regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag gitt statsrådene Dag Terje Andersen og Helga Pedersen avskjed i nåde fra embetene som sjef for henholdsvis Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Kongen har i statsråd i dag gitt statsrådene Dag Terje Andersen og Helga Pedersen avskjed i nåde fra embetene som sjef for henholdsvis Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Bakgrunnen er at de to skal tiltre verv i det nyvalgte Stortinget.

Fra samme tidspunkt vil statsråd Bjarne Håkon Hanssen også bestyre Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mens statsråd Sylvia Brustad også vil bestyre Fiskeri- og kystdepartementet.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser nå slik ut:

 

Statsminister
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister)
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister)
Liv Signe Navarsete (Sp)

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister)
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister)
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og for utviklingssaker i Utenriksdepartementet (miljø- og utviklingsminister)
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister)
Lars Peder Brekk (Sp)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgsdepartementet (helse- og omsorgsminister)
og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeids- og inkluderingsminister)
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister)
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister)
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister)
og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister)
Sylvia Brustad (Ap)

Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(fornyings- og administrasjonsminister), ansvar også for samordning av nordisk samarbeid
Heidi Grande Røys (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet (olje- og energiminister)
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet
(barne- og likestillingsminister)
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker (kunnskapsminister)
Bård Vegar Solhjell (SV)