Historisk arkiv

Endringer blant statssekretærene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Som følge av at statsrådene Dag Terje Andersen og Helga Pedersen i statsråd i dag forlater regjeringen, er det gjort endringer blant statssekretærene.

Som følge av at statsrådene Dag Terje Andersen og Helga Pedersen i statsråd i dag har fått avskjed i nåde, har deres statssekretærer i henholdsvis Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet også fått avskjed i nåde. Statssekretærene er samtidig utnevnt som statssekretærer for henholdsvis statsråd Bjarne Håkon Hanssen og statsråd Sylvia Brustad, for den tiden de bestyrer de to departementene.

I statsråd i dag har også statssekretær Øyvind Slåke fått avskjed i nåde som statssekretær for nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Politisk rådgiver for statsråd Sylvia Brustad i Nærings- og handelsdepartementet, Fride Solbakken, er i dag blitt departementskonstituert som statssekretær i samme departement.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser nå slik ut:

 

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)
Kjersti Markusson (SV)
Per Johannessønn Jordal (Sp)
Svein Fjellheim (Ap)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Jan-Erik Larsen (Ap)

For finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Roger Schjerva (SV)
Geir Axelsen (Ap)
Ole Morten Geving (Sp)
Roger Østlie Sandum (SV)
Henriette Westhrin (SV)

For samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erik Lahnstein (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Guri Størvold (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Elisabeth Walaas (Ap)
Gry Larsen (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Åsa Elvik (SV)

For kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi Sørensen (SV) - miljøsaker
Håkon Arald Gulbrandsen (SV) - utviklingssaker

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)

For helse- og omsorgsminister
og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen
(Ap)
Dagfinn Sundsbø (Sp) – helse- og omsorgssaker
Ellen B. Pedersen (SV) – helse- og omsorgssaker
Ketil Lindseth (Ap) – helse- og omsorgssaker
Jan-Erik Støstad (Ap) – arbeids- og inkluderingssaker
Libe S. Rieber-Mohn (Ap) – arbeids- og inkluderingssaker
Raimo Valle (Ap) – arbeids- og inkluderingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)

For kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Wegard Harsvik (Ap)

For nærings- og handelsminister
og fiskeri- og kystminister Sylvia Brustad
(Ap)
Rikke Lind (Ap) – nærings- og handelssaker
Fride Solbakken (Ap) – departementskonstituert, nærings- og handelssaker
Vidar Ulriksen (Ap) – fiskeri- og kystsaker

For fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)
Wenche Lyngholm (SV)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Sigrid Hjørnegård (Sp)
Robin Kåss (Ap)

For barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)

For kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV)
Lisbet Rugtvedt (SV)