Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge og Indonesia inngår partnerskap for å redusere klimautslipp fra avskoging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge og Indonesia er enige om å inngå et partnerskap for å støtte Indonesias innsats for å redusere klimautslipp fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyr. Norge vil støtte innsatsen med 1 milliard USD i løpet av de nærmeste årene.

Norge og Indonesia ble i dag enige om å inngå et partnerskap for å støtte Indonesias innsats for å redusere klimautslipp fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyr. Indonesia vil iverksette umiddelbare og avgjørende tiltak for å redusere sine utslipp relatert til skog og torvmyr. Norge vil støtte innsatsen med 1 milliard USD i løpet av de nærmeste årene.

– Indonesia er et nøkkelland når det gjelder å redusere avskoging og gjennom det redusere klimagassutslippene, og jeg ser frem til å samarbeide med Indonesia, sier statsminister Jens Stoltenberg. 

Avtalen ble kunngjort på en felles pressekonferanse med Indonesias president, Dr Susilo Bambang Yudhoyono, og statsminister Jens Stoltenberg. Kunngjøringen sammenfaller med den internasjonale skogkonferansen i Oslo torsdag, der et globalt klima- og skogpartnerskap vil bli etablert.

Midlene vil innledningsvis gå til ferdigstillelsen av Indonesias klima- og skogstrategi, opprettelse av en uavhengig institusjon og kapasitet for måling, rapportering og verifisering av utslipp samt å få på plass nødvendig regelverk og institusjonelle rammeverk. Et toårig moratorium på utdeling av nye konsesjoner for konvertering av torvmyrer og naturskog vil bli innført. Fra 2014 er planen å ha på plass et nasjonalt system for betaling for uavhengig verifiserte utslippsreduksjoner. Midlene skal styres av en internasjonalt anerkjent finansieringsinstitusjon i henhold til internasjonale standarder.    

– Indonesia står ved sin forpliktelse om å redusere våre utslipp med 26% innen 2020, i forhold til et business-as-usual-scenario. Vi vil gjøre dette ved hjelp av egne midler gjennom en rekke tiltak som jeg vil annonsere i nær fremtid. Med hjelp fra internasjonale partnere kan vi redusere våre utslipp med så mye som 41%”, sier president Yudhoyono.

– President Yudhoyonos globale lederskap på klimautslipp er beundringsverdig. Indonesia ønsker å redusere avskogingen dramatisk på en åpen og etterprøvbar måte. Vi er veldig glad for å kunne støtte denne innsatsen, sier statsminister Stoltenberg.  

I en støtteerklæring til partnerskapet sier Mr. Abdon Nababan, generalsekretær i AMAN, den nasjonale urbefolkningsalliansen i Indonesia: – Urbefolkningen i Indonesia støtter dette partnerskapet, og vil bidra til planleggingen og gjennomføringen, forutsatt at vi kan fortsette å utøve våre rettigheter og tradisjonelle kunnskap for et bærekraftig utkomme fra skogens økosystemer.      

– For å lykkes i den globale kampen mot klimaendringer trenger vi robuste, handlingsrettede partnerskap mellom u-landene og i-landene. President Yudhoyono og statsminister Stoltenberg er globale ledere innenfor klimaendring. At de har gått sammen i et ambisiøst partnerskap for å redusere uslippene fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyr i Indonesia er gode nyheter for verden. Jeg vil oppfordre andre til å slutte seg til deres initiativ å forme andre partnerskap for å bidra til en bærekraftig og klimavennlig utvikling, sier FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon.       

***

Indonesia er det landet i verden med størst utslipp fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyr. Årlig forsvinner over en million hektar skog. Indonesia er verdens tredje største tropiske skogland og har halvparten av verdens tropiske torvmyr. Med 17,000 øyer er Indonesia et land med stort biologisk mangfold, og er blant de fem landene med størst artsmangfold. På grunn av de mange truslene mot landets skoger og det biologiske mangfoldet har Indonesia blitt definert som et globalt prioritert område for tiltak for bevaring av biologisk mangfold.

Til toppen