Historisk arkiv

Norge lanserer internasjonalt energi- og klimainitiativ

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge lanserte i dag et internasjonalt energi- og klimainitiativ til støtte for FNs generalsekretærs initiativ “Bærekraftig energi for alle”. Partnerskapet tar sikte på å sikre tilgang til bærekraftig energi for å unngå utslipp av klimaskadelige gasser, ved bruk av fornybar energi og ved energisparing.

Statsminister Jens Stoltenberg presenterte Norges nye initiativ på en konferanse som Norge og Det internasjonale energibyrået (IEA) holder i Oslo i dag og i morgen. Blant deltagerne er FNs generalsekretær Ban Ki-moon og andre framtredende gjester.

Energi- og klimainitiativet er Norges bidrag til FNs generalsekretærs visjon om at alle bør ha tilgang til energi, at energi-effektiviseringen bør dobles og at andelen fornybar energi i verden bør dobles innen 2030.

- Vi må skape et politisk momentum for målet om energi for alle. 2012 er året for bærekraftig energi for alle, og FN-toppmøtet (Rio+20) i juni 2012 gir oss en historisk mulighet, sa Ban Ki-moon.

FNs generalsekretær har invitert ledere fra næringsliv, politikk, internasjonale organisasjoner og frivillig sektor til å møtes for å bli enige om tiltak som alle kan iverksette – lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Energi- og klimainitiativet er inspirert av det vellykkede programmet for å redusere utslippene som skyldes avskoging og ødeleggelse av skog (REDD). Initiativet vil støtte utviklingslandenes arbeid med å omforme energisektoren slik at alle kan få adgang til bærekraftig energi, og slik at klimagassutslippene kan reduseres ved at man går over til fornybar energi og ved økt energisparing.

I sin tur vil dette føre til energi- og jobbsikkerhet, bedre helse, forretningsmuligheter for private investorer og økonomisk vekst nasjonalt.

- Nye investeringer i energi må være resultatbaserte. Fra vår støtte til arbeidet med å redusere utslipp som skyldes avskoging og ødeleggelse av skog, har vi allerede erfaring som viser at dette skaper de riktige insentivene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Representanter fra mer enn 60 land, internasjonale organisasjoner, næringsliv og frivillige organisasjoner deltar på konferansen i Oslo disse dagene.


Til red.:
Følgende stater og organisasjoner har formelt erklært at de vil være med i energi- og klimapartnerskapet:

Kenya, Bhutan, Liberia, Etiopia, Sør-Afrika, India, Maldivene, Tanzania, Storbritannia, Sveits, Frankrike, Tyskland, Nederland, Verdensbanken, Den asiatiske utviklingsbank, Den afrikanske utviklingsbank, FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs miljøprogram (UNEP), Verdens næringslivsråd for bærekraftig utvikling (WBCSD), Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA), Global Village Energy Partnership, United Nations Foundation.

FNs generalsekretær har lansert initiativet “Bærekraftig energi for alle” (SE4ALL). Initiativet arbeider for å nå målet med bærekraftig energi for alle innen 2030 ved hjelp av tre globale mål:

  • tilgang for alle til moderne energitjenester
  • 40 prosent økning i energisparingen
  • en andel på 30 prosent fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.